Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint

Skip Navigation LinksVăn bản Dự thảo

  
  
  
Trích yếu
Nội dung
  
  
  
  
  
  
  
Văn bản dự thảo
  
Pending

​Văn bản dự thảo

​Văn bản dự thảo​

12/21/201712/31/2017No
Rà soát, đánh giá bổ sung hoặc giảm thủ tục hành chính trong danh mục thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị
  
Pending
2/7/20182/13/2018No
Góp ý Nghị quyết Ban hành Quy định nội dung chi, mức chi kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Dương
  
Pending

​Quy định nội dung chi, mức chi kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Dương ​

4/24/20195/25/2019No