Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint

Skip Navigation LinksVăn bản chỉ đạo điều hành

Nội dung
Ngày ban hành
Select a date from the calendar.
Đến
Select a date from the calendar.
Ngày có hiệu lực
Select a date from the calendar.
Đến
Select a date from the calendar.
Hiệu lực
Lĩnh vực
Loại văn bản
 
 
​​​​
  
  
  
  
Trích yếu
  
  
  
  
Edit
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 29/2015/TT-BGTVT ngày 06 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế và Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2017 của Bộ GTVT01/2021/TT-BGTVT1/27/2021 12:10 PMThứ trưởng Lê Đình Thọ
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 29/2015/TT-BGTVT ngày 06 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế và Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.
3/15/2021 12:15 PMVăn bản đang có hiệu lựcVăn bản Nhà nướcThông tư 
Tiêu chuẩn cơ sở 30:2020/TCĐBVN “Sơn tín hiệu giao thông – Xóa vạch kẻ đường – Thi công và nghiệm thu”  ngày 30/7/2020  của Tổng cục Đường bộ Việt Nam.3364/QĐ-TCĐBVN7/30/2020 3:00 AMTổng Cục trưởng Nguyễn Văn Huyện
Tiêu chuẩn cơ sở 30:2020/TCĐBVN “Sơn tín hiệu giao thông – Xóa vạch kẻ đường – Thi công và nghiệm thu”  ngày 30/7/2020  của Tổng cục Đường bộ Việt Nam.
Văn bản đang có hiệu lựcVăn bản Nhà nướcQuyết định 
Thông tư quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hồ trợ vận tải bằng xe ô tô12/TT-BGTVT5/29/2020 9:00 AM
Quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hồ trợ vận tải bằng xe ô tô
Văn bản đang có hiệu lựcVăn bản Nhà nướcThông tư 
Công văn số 2648/SGTVT-VTPT 2648/SGTVT-VTPT 5/24/2017 12:00 AM
Công văn số 2648/SGTVT-VTPT ngày 24/5/2017 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Dương về việc thông báo xử lý thu hồi phù hiệu đối với phương tiện vi phạm tốc độ, không truyền dữ liệu và thời gian lái xe liên tục tháng 4/2017
5/24/2017 12:00 AMVăn bản đang có hiệu lựcVăn bản Sở GTVTCông văn 
Quyết định số 1717/QĐ-UBND1717/QĐ-UBND6/30/2017 12:00 AM
Quyết định số 1717/QĐ-UBND ngày 30/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc công bố bổ sung, sửa đổi và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải/ Đơn vị khác trên địa bàn tỉnh Bình Dương
6/30/2017 12:00 AMVăn bản đang có hiệu lựcVăn bản Sở GTVTQuyết định 
Công văn số 3557/SGTVT-VTPT3557/SGTVT-VTPT7/31/2017 12:00 AM
Công văn số 3557/SGTVT-VTPT ngày 31/7/2017 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Dương về việc hướng dẫn thực hiện gắn thiết bị giám sát hành trình cho phương tiện kinh doanh vận tải
7/31/2017 12:00 AMVăn bản đang có hiệu lựcVăn bản Sở GTVTCông văn 
Công văn số 3856/SGTVT-VTPT3856/SGTVT-VTPT8/14/2017 12:00 AM
Công văn số 3856/SGTVT-VTPT ngày 14/8/2017 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Dương về việc lấy ý kiến dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án nâng cao chất lượng VHKHKCC bằng xe buýt
8/14/2017 12:00 AMVăn bản đang có hiệu lựcVăn bản Sở GTVTCông văn 
Công văn số 3590/SGTVT-VTPT 3590/SGTVT-VTPT 8/2/2017 12:00 AM
Công văn số 3590/SGTVT-VTPT ngày 02/8/2017 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Dương về việc thông báo xử lý thu hồi phù hiệu đối với phương tiện vi phạm tốc độ, không truyền dữ liệu và thời gian lái xe liên tục tháng 6 năm 2017
8/2/2017 12:00 AMVăn bản đang có hiệu lựcVăn bản Sở GTVTCông văn 
Công văn số 4310/QĐ-SGTVT 4310/QĐ-SGTVT 9/8/2017 12:00 AMNgô Tùng Châu
Công văn số 4310/QĐ-SGTVT ngày 08/9/2017 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Dương về việc Quyết định thu hồi phù hiệu xe vi phạm tốc độ
9/8/2017 12:00 AMVăn bản đang có hiệu lựcVăn bản Sở GTVTCông văn