Văn Bản Dự Thảo
Rà soát, đánh giá bổ sung hoặc giảm thủ tục hành chính trong danh mục thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị 
Ngày bắt đầu:
07/02/2018  
Ngày kết thúc:
13/02/2018  
Loại văn bản:
Trích yếu:
 
Nội dung:
 
Tài liệu đính kèm:
Danh sách Góp ý
 
 
Ảnh
Video