Lịch làm việc
Thứ 2, Ngày 30/09/2019, 16:00
LỊCH LÀM VIỆC CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH BÌNH DƯƠNG (Tuần lễ thứ 40, từ ngày 30/09/2019 đến ngày 06/10/2019)
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
30/09/2019

Thứ hai 30/09/2019
Sáng

-  09 giờ, Họp Ban Giám đốc, Ban Thường vụ.

Địa điểm: Phòng hop 1 - Sở Giao thông vận tải

 

Chiều

 -  14 giờ, Giám đốc Trần Bá Luận, PGĐ Nguyễn Chí Hiếu, Phòng Quản lý Vận tải và Phương tiện làm việc với Ban Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Bình Dương về phối hợp triển khai thực hiện Kế hoạch số 4352/KH-UBND ngày 28/8/2019 về phát triển tuyến và các sản phẩm du lịch đường sông trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030..

Địa điểm: Hội trường Sở Giao thông vận tải

 

Thứ ba 01/10/2019
Sáng

 -  07 giờ 30, PGĐ Nguyễn Hữu Tuấn, PGĐ Nguyễn Chí Hiếu, PGĐ Nguyễn Anh Minh dự lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn cấp ủy và lãnh đạo, quản lý tỉnh Bình Dương, nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo.

Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh Bình Dương.


-  Trưởng phòng QLKCHT và ATGT  tham dự Đoàn giám sát HĐND tỉnh về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xậy dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 tại xã An Tây và xã Phú An thị xã Bến Cát.

​ 

Chiều

 

 

Thứ tư 02/10/2019
Sáng

 -  08 giờ, Giám đốc Trần Bá Luận dự họp UBND tỉnh (theo lịch làm việc của UBND tỉnh).

Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh


-  Trưởng phòng QLKCHT và ATGT tham dự Đoàn giám sát HĐND tỉnh về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xậy dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 tại xã Tân Định và Tân Mỹ  huyện Bắc Tân Uyên.


-  07 giờ 30, PGĐ Nguyễn Hữu Tuấn, PGĐ Nguyễn Chí Hiếu, PGĐ Nguyễn Anh Minh dự lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn cấp ủy và lãnh đạo, quản lý tỉnh Bình Dương, nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo.

Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh Bình Dương.

 

Chiều

 -  13 giờ 30, Giám đốc Trần Bá Luận dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 30, khóa X..

Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.

 

Thứ năm 03/10/2019
Sáng

 -  GĐ Sở chủ trì họp về tiến độ thu phí theo hình thức điện tử tự động không dừng, Thành phần tham dự: Phòng KHTC và các BOT, BOO1, BOO2.

Chủ trì: Giám đốc - Trần Bá Luận.

Địa điểm: Hội trường Sở


-  07 giờ 30, PGĐ Nguyễn Hữu Tuấn, PGĐ Nguyễn Chí Hiếu, PGĐ Nguyễn Anh Minh dự lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn cấp ủy và lãnh đạo, quản lý tỉnh Bình Dương, nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo.

Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh Bình Dương.


-  Trưởng phòng QLKCHT và ATGT tham dự Đoàn giám sát HĐND tỉnh về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xậy dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 tại xã Bạch Đằng và xã Thạnh Hội thị xã Tân Uyên .

 

Chiều

 

 

Thứ sáu 04/10/2019
Sáng

 -  Trưởng phòng QLKCHT và ATGT tham dự Đoàn giám sát HĐND tỉnh về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xậy dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 tại xã xã An Sơn.


-  07 giờ 30,  PGĐ Nguyễn Anh Minh dự khai mạc Hội nghị triển khai các biện pháp tăng cường phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh (theo Giấy mời số 114/GM-UBND ngày 26/9/2019 của UBND tỉnh).

Địa điểm: Hội trường - Công an tỉnh


-  07 giờ 30, PGĐ Nguyễn Chí Hiếu dự Đại hội đại biểu hội liên liện thanh niên Việt Nam tỉnh Bình Dương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019-2024.

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Triển lãm tỉnh

 

Chiều

 

14 giờ 00, Họp Ban Chấp hành Đảng ủy Sở

Thành phần: Các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng ủy; Phó Giám đốc Nguyễn Anh Minh; Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Sở
Địa điểm: Hội trường Sở.​​

 

Thứ bảy 05/10/2019
Sáng

 -  07 giờ 30, PGĐ Nguyễn Chí Hiếu dự Đại hội đại biểu hội liên liện thanh niên Việt Nam tỉnh Bình Dương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019-2024.

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Triển lãm tỉnh

 

Chiều

 

Chủ nhật 06/10/2019
Sáng

 

 

Chiều

 

 

Lượt người xem:  Views:   150
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Lịch làm việc