Lịch làm việc
Thứ 6, Ngày 13/09/2019, 17:00
LỊCH LÀM VIỆC CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI BÌNH DƯƠNG (Tuần lễ thứ 38, từ ngày 16/09/2019 đến ngày 22/09/2019)
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
13/09/2019

Thứ hai 16/09/2019
Sáng

 

 

Chiều

 14 giờ 00, Giám đốc Trần Bá Luận, Phó Giám đốc Nguyễn Anh Minh dự họp và báo cáo Phương án thí điểm lắp đặt dãy phân cách làn xe ô tô và mô tô trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn. Phòng Quản lý: Chất lượng công trình giao thông, Kết cấu hạ tầng và An toàn giao thông cùng dự

Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh

 

Thứ ba 17/09/2019
Cả ngày

 

- Trường Phòng QLVT_PT Nguyễn Đỗ Vũ và CV Trần Việt Hùng tham gia kiểm tra các bến khách trê sông Sài Gòn theo thư mời số 607/GM-SGTVT ngày 10/9/2019 của Sở GTVT TP HCM07 giờ 30, PGĐ Nguyễn Hữu Tuấn, PGĐ Nguyễn Chí Hiếu, PGĐ Nguyễn Anh Minh dự lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn cấp ủy và lãnh đạo, quản lý tỉnh Bình Dương, nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo.
Trường Chính trị tỉnh Bình Dương

 

Chiều

 - Chuyên viên Nguyễn Đôn Anh Dũng, Phạm Quãng Tri Kiểm tra Bến thủy Nội địa

Thị xã Tân Uyên

Thứ tư 18/09/2019
Sáng

 

08 giờ, Chuyên viên Huỳnh Hữu Hiền dự Hội nghị góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp và Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án (Theo Giấy mời số 276/GM-ĐĐBQH ngày 09/9/2019 của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương)
Hội trường Đoàn ĐBQH tỉnh

- Chuyên viên Phạm Quãng Tri dự công bố quyết định thanh tra hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt.


Cả ngày
- 07 giờ 30, PGĐ Nguyễn Hữu Tuấn, PGĐ Nguyễn Chí Hiếu, PGĐ Nguyễn Anh Minh tiếp tục dự lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn cấp ủy và lãnh đạo, quản lý tỉnh Bình Dương, nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo.
Trường Chính trị tỉnh Bình Dương

 

Chiều

 

 

Thứ năm 19/09/2019
Sáng
- 08 giờ 00, Giải quyết ngập trên ĐT.742 khu vực trại gà Ba Huân theo kiến nghị của cử tri xã Vĩnh Tân
Trưởng phòng Quản lý KCHT và ATGT phối hợp với UBND thị xã Tân Uyên và UBND xã Vĩnh Tân họp giải quyết ngập trên ĐT.742 khu vực trại gà Ba Huân
Trưởng phòng - Nguyễn Thanh Thuận

Cả ngày
- 07 giờ 30, PGĐ Nguyễn Hữu Tuấn, PGĐ Nguyễn Chí Hiếu, PGĐ Nguyễn Anh Minh tiếp tục dự lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn cấp ủy và lãnh đạo, quản lý tỉnh Bình Dương, nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo.
Trường Chính trị tỉnh Bình Dương

- Giám đốc Trần Bá Luận, Phó Chánh Thanh tra Bùi Mạnh Cường tiếp công dân định kỳ.
Trụ sở Thanh Tra Giao thông vận tải đường Lê Thị Trung, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

 


Chiều

 

 

Thứ sáu 20/09/2019
Sáng

 - 08 giờ 00, Giám đốc Trần Bá Luận dự họp Chương trình công bố thực hiện thí điểm giải pháp họp không giấy tờ; Phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 9/2019 mở rộng (hình thức trực tuyến) thông qua các nội dung: Báo cáo tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng còn lại năm 2019, Chương trình làm việc tháng 10/2019 của UBND tỉnh.

Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.


- 07 giờ 30, PGĐ Nguyễn Hữu Tuấn dự Hội nghị sơ kết Cuộc vận động " Quản lý, khai thác VKTBKT tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông" giai đoạn 2015-2019
Hội trường A Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh
Chuyên viên Trần Việt Hùng tham gia kiểm tra các bến khách trên sông Sài Gòn theo thư mời số 607/GM-SGTVT ngày 10/9/2019 của Sở GTVT TP HCM

- Chuyên viên Phạm Quãng Tri Dự Hội thảo "Chiến lược phát triển doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập kinh tế thế giới và tiến bộ của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0"

Cả ngày
- 08 giờ, PGĐ Nguyễn Chí Hiếu dự kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động của Ban Chỉ đạo Đổi mới và phát triển Kinh tế tập thể thị xã Bến Cát năm 2019 (Theo TM số 07-TM/BCĐ)​.
Văn phòng Thị ủy Bến Cát


 

Chiều

 - 14 giờ 00, Họp lấy phiếu tín nhiệm Trưởng phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái

Thành phần: Ban Giám đốc Sở; Trưởng, Phó các phòng thuộc Sở; Trưởng, Phó đơn vị trực thuộc Sở; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra Sở; Công chức Phòng Quản lý Vận tải & Phương tiện, công chức Phòng Đào tạo và sát hạch cấp giấy phép lái xe.

Địa điểm: Hội trường Sở.

 

Thứ bảy 21/09/2019​ 
Sáng

 - 08 giờ, Toàn thể Đảng viên trong Đảng bộ Sở dự hội nghị triển khai, quán triệt các chỉ đạo về tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Hội trường Liên đoàn Lao động tỉnh (trụ sở cũ), số 499 Yersin, thanh phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

 

Chiều

 

 

Chủ nhật 22/09/2019
Sáng

 

 

Chiều

 

 

Lượt người xem:  Views:   164
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Lịch làm việc