Lịch làm việc
Thứ 6, Ngày 30/08/2019, 17:00
LỊCH LÀM VIỆC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI BÌNH DƯƠNG (Tuần lễ thứ 36, từ ngày 02/09/2019 đến ngày 08/09/2019)
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
30/08/2019

Thứ hai 02/09/2019​​​​
Cả ngày

- Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 theo Thông báo số 165/TB-UBND ngày 16/8/2019 của UBND tỉnh.

 


Thứ ba 03/09/2019
Sáng

 - 08 giờ 00, Họp Ban Chấp hành Đảng ủy Sở
Thành phần: Các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng ủy; Phó Giám đốc Nguyễn Anh Minh; Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Sở; Đồng chí Nguyễn Hữu Trung - Trưởng phòng Quản lý chất lượng.
Địa điểm: Hội trường Sở. 

 

Chiều

 - 14 giờ 00, Giám đốc Trần Bá Luận dự và làm việc với Ban Thường vụ, Bí Thư Đảng ủy - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số công trình trọng điểm và một số công trình khác năm 2018. Trưởng phòng Quản lý Chất lượng công trình giao thông Nguyễn Hữu Trung cùng dự.
Địa điểm: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

 

Thứ tư 04/09/2019
Sáng

 - 08 giờ 00, Tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra Tỉnh ủy theo Quyết định số 1176-QĐ/TU ngày 12/8/2019
Thành phần: Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở; Trưởng phòng Quản lý chất lượng CTGT Nguyễn Hữu Trung
Địa điểm: Hội trường Sở.

 

Chiều

 

 

Thứ năm 05/09/2019
Sáng

 - 08 giờ 00, Họp Giao ban ngành Sở Giao thông vận tải
Tham dự: Ban Giám đốc, Trưởng các phòng, các đơn vị trực thuộc Sở, Trưởng các phòng, các đơn vị trực thuộc Sở
Địa điểm: Hội trường Sở.

 

Chiều

 

 

Thứ sáu 06/09/2019
Sáng

 - 08 giờ 00, Giám đốc Trần Bá Luận dự và làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Thuận an. Trưởng phòng Quản lý Kết cầu hạ tầng và An toàn giao thông Nguyễn Thanh Thuận cùng dự
Địa điểm: Phòng họp số 3 - Thị ủy Thuận An.

 

Chiều

 

 

Thứ bảy 07/09/2019
Sáng

 

 

Chiều

 

 

Chủ nhật 08/09/2019
Sáng

 

 

Chiều

 

 

Ghi chú:

 - Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở căn cứ vào Lịch làm việc của Sở để  xây dựng lịch làm việc nội bộ của phòng, đơn vị.

- Lịch này thay cho thư mời họp, lịch có thể thay đổi đối với Ban Giám đốc khi có chương trình thay đổi của Ủy ban nhân dân tỉnh              

 

Nơi nhận:                                                                                                         TL.GIÁM ĐỐC

- Ban Giám đốc Sở;                                                                                      CHÁNH VĂN PHÒNG

- Các phòng, đơn vị trực thuộc;

- Ban biên tập Web;                                                                                          Nguyễn Văn Hòa           

- Lưu: VT.​​​Lượt người xem:  Views:   151
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Lịch làm việc