Lịch làm việc
Thứ 2, Ngày 29/07/2019, 14:00
LỊCH LÀM VIỆC CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI BÌNH DƯƠNG (Tuần lễ thứ 31, từ ngày 29/07/2019 đến ngày 04/08/2019)
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
29/07/2019

Thứ hai 29/07/2019​​
Sáng

- 08 giờ 00, GIám đốc Trần Bá Luận dự và làm việc với Tổ chức Hợp tác Quốc tế Nhật bản (JICA) về dự án Cải tạo hạ tầng giao thông công cộng tại Bình Dương

Địa điểm: Phòng Họp B- UBND tỉnh.

 

Chiều

 - 14 giờ 00, PGĐ Nguyễn Hữu Tuấn, Chánh Thanh tra GTVT Nguyễn Văn Tư công bố quyết định Thanh tra..

Địa điểm: Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Sát hạch lái xe Bình Dương

 

Thứ ba 30/07/2019
Sáng

 - 08 giờ 00, Giám đốc Trần Bá Luận dự Hội nghị " Đối thoại doanh nghiệp Hàn Quốc" năm 2019. Phòng Quản lý Kết cấu hạ tầng và An toàn giao thông cùng dự

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.

 

Chiều

 - 14 giờ 00, Giám đốc Trần Bá Luận dự họp thông qua đề xuất một số dự án cụ thể thực hiện Đề án Thành phố thông minh Bình Dương. Phòng Quản lý Kết cấu hạ tầng và An toàn giao thông cùng dự.

Địa điểm: Khách sạn Bacamex, Thành phố mới Bình Dương.

 

Thứ tư 31/07/2019
Sáng

 - 07 giờ 30, PGĐ Nguyễn Hữu Tuấn dự Hội thảo khoa học và triển khai nghiên cứu tư vấn chính sách nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (Theo Chương trình số 19/Ctr-UBND ngày 23/7/2019 của UBND tỉnh Bình Dương).

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Triển lãm của tỉnh

 

Chiều

 - 14 giờ, Họp Ban Giám Thường vụ, Ban Giám đốc Sở;.

Địa điểm: Hội trường

 

Thứ năm 01/08/2019
Sáng

 - 08 giờ 00, PGĐ Nguyễn Chí Hiếu dự Hội nghị chuyên đề hợp tác xã trong các lĩnh vực Giao thông vận tải và Xây dựng; giải đáp những khó khăn, vướng mắc và các kiến nghị của các HTX trong việc thực hiện chính sách, pháp luật có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của ngành (Theo Thư mời ngày 23/7/2019 của Liên minh hợp tác xã tỉnh).

Địa điểm: Phòng họp Liên minh hợp tác xã tỉnh, Tầng 6, Tháp B, Tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương.


- 08 giờ 00, Giám đốc Trần Bá Luận dự Phiên họp UBND tỉnh thương kỳ tháng 7/2019 thông qua các nội dung báo cáo: Báo cáo chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh và tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh tháng 7/2019; Chương trình làm việc tháng 8/2019 của UBND tỉnh; triển khai Chỉ thị của UBND tỉnh về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; Quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh

Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.

 

Chiều

 

 

Thứ sáu 02/08/2019
Sáng

 - 08 giờ 00, Giám đốc Trần Bá Luận dự họp nghe Sở Tài Nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng báo cáo giải quyết các kiến nghị.

Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.

 

Chiều

 

 

Thứ bảy 03/08/2019
Sáng

 

 

Chiều

 

 

Chủ nhật 04/08/2019
Sáng

 

 

Chiều

 

 

Ghi chú:

 - Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở căn cứ vào Lịch làm việc của Sở để  xây dựng lịch làm việc nội bộ của phòng, đơn vị.

- Lịch này thay cho thư mời họp, lịch có thể thay đổi đối với Ban Giám đốc khi có chương trình thay đổi của Ủy ban nhân dân tỉnh              

 

Nơi nhận:                                                                                                         TL.GIÁM ĐỐC

- Ban Giám đốc Sở;                                                                                      CHÁNH VĂN PHÒNG

- Các phòng, đơn vị trực thuộc;

- Ban biên tập Web;                                                                                          Nguyễn Văn Hòa           

- Lưu: VT.​​​​​​​


Lượt người xem:  Views:   168
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Lịch làm việc