Lịch làm việc
Thứ 2, Ngày 08/07/2019, 17:00
LỊCH LÀM VIỆC CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH BÌNH DƯƠNG (Tuần lễ thứ 28, từ ngày 08/07/2019 đến ngày 14/07/2019)
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
08/07/2019

Thứ hai 08/07/2019​​
Sáng

- 08 giờ 00, Giám đốc Trần Bá Luận dự họp triển khai Quyết định số 1146-QĐ/TU, ngày 05/07/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy  về việc kiểm tra BTV và cá nhân đồng chí Bí thư Đảng ủy.
Địa điểm: Hội trường A - Tỉnh ủy.

 

Chiều

 

 

Thứ ba 09/07/2019
Sáng

 

 

Chiều

 -14 giờ 00, Họp Chi bộ Văn phòng Sở
Thành phần: Tất cả Đảng viên trong Chi bộ Văn phòng Sở
Địa điểm: Hội trường Sở.

 

Thứ tư 10/07/2019
Sáng

 - 08 giờ 30, Giám đốc Trần Bá Luận dự Buổi tiếp Đoàn Công tác Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương..

Địa điểm: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.


- 07 giờ 30, Giám đốc Trần Bá Luận dự họp giám sát của Thường trực HĐND tỉnh về việc giải quyết kiến nghị cử tri gửi đến kỳ họp thứ 8. Phòng Quản lý KCHT & ATGT cùng dự

Địa điểm: Phòng họp HĐND tỉnh - tấng 15, tháp B.

 

Chiều

 - 14 giờ 00, Giám đốc Trần Bá Luận chủ trì họp về việc thu phí không dừng với các doanh nghiệp BOT
Địa điểm: Phòng họp số 1.

 

Thứ năm 11/07/2019
Sáng

 - 08 giờ 00, Phó Giám đốc Nguyễn Hữu Tuấn dự họp Đoàn Giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh về thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Văn phòng Sở cùng dự
Địa điểm: Hội trường A  HĐND tỉnh - tầng 15 tháp B Trung tâm Hành chính tỉnh.


- 08 giờ 30, Đồng chí Nguyễn Thanh Thuận chủ trì đoàn kiểm tra công tác đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn huyện Phú Giáo.

Thành phần: Văn Phòng Ban An toàn giao thông tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo, Thanh tra Giao thông vận tải, Công ty TNHH MTV Đầu tư Hạ tầng - VRG

Địa điểm: Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo

 

Chiều

-14 giờ 00, Họp Giao ban ngành Giao thông vận tải tháng 06 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ tháng 07/2019 
Thành phần: Ban Giám đốc Sở, Trưởng các phòng ban, đơn vị trực thuộc Sở 
Địa điểm: Hội trường Sở.

 

Thứ sáu 12/07/2019
Sáng

 - 08 giờ 00, Các đồng chí Báo cáo viên Đảng ủy khối; các đồng chí Ban Chấp hành Đảng ủy Sở; các đồng chí Chi ủy Chi bộ trực thuộc Sở..

Địa điểm: Hội trường Trung tâm Hội nghị triển lãm tỉnh Bình Dương


- 08 giờ 00, Giám đốc Trần Bá Luận dự Họp Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh. Phòng KH-TC cùng dự
Địa điểm: Hội trường A HĐND tỉnh - tầng 15, tháp B.


- 08 giờ 00, Phó Giám đốc Nguyễn Chí Hiếu dự họp tổng kết Ký thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019

Địa điểm: Trường Trung học phổ thông chuyên Hùng Vương (593, Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

 

Chiều

 

 

Thứ bảy 13/07/2019
Sáng

 

 

Chiều

 

 

Chủ nhật 14/07/2019
Sáng

 

 

Chiều

 

 

Ghi chú:

 - Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở căn cứ vào Lịch làm việc của Sở để  xây dựng lịch làm việc nội bộ của phòng, đơn vị.

- Lịch này thay cho thư mời họp, lịch có thể thay đổi đối với Ban Giám đốc khi có chương trình thay đổi của Ủy ban nhân dân tỉnh              

 

Nơi nhận:                                                                                                         TL.GIÁM ĐỐC

- Ban Giám đốc Sở;                                                                                      CHÁNH VĂN PHÒNG

- Các phòng, đơn vị trực thuộc;

- Ban biên tập Web;                                                                                          Nguyễn Văn Hòa           

- Lưu: VT.​​


Lượt người xem:  Views:   167
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Lịch làm việc