Lịch làm việc
Thứ 7, Ngày 15/12/2018, 14:00
LỊCH LÀM VIỆC CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI (Tuần lễ thứ 51, từ ngày 17/12/2018 đến ngày 23/12/2018)
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
15/12/2018

Thứ hai 17/12/2018​​
Sáng

- 07 giờ 30, Ban G​iám đốc họp đánh giá, xếp loại công chức, viên chức năm 2018.

Thành phần: Trưởng các phòng thuộc Sở

Địa điểm: Phòng họp 1


- 08 giờ 00, Phó Giám đốc Nguyễn Chí Hiếu, Phòng Quản lý Vận tải và Phương tiện dự họp Công bố Quyết định kiểm tra của Tổng Cục Đường bộ Việt Nam về quản lý hoạt động kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh
Thành phần tham dự khác: Các đơn vị kinh doanh vận tải
Địa điểm: Hội trường Sở.


- 10 giờ 00, Giám đốc Trần Bá Luận, Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra Sở dự họp Thông qua Dự thảo Kết luận Thanh tra trách nhiệm phòng, chống tham nhũng
Thành phần tham dự khác: Đoàn Thanh tra tỉnh; Lãnh đạo các đơn vị Trung tâm Đào tạo sát hạch lái xe, Đoạn Quản lý và sửa chữa công trình giao thông, Trung tâm Quản lý và Điều hành vận tải hành khách công cộng
Địa điểm: Hội trường Sở.

 

Chiều

 - 13 giờ 30, Phó Giám đốc Vương Thế Hùng tiếp xúc cử tri phường Tân Hiệp sau kỳ họp lần thứ 8 HĐND tỉnh, lần thứ 10 HĐND thị xã Tân Uyên nhiệm kỳ 2016 -2021

Địa điểm: Hội trường UBND phường Tân Hiệp - thị xã Tân Uyên.


- 13 giờ 00, Chi bộ Văn phòng Sở  tiếp tục họp kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng Đảng viên năm 2018
Thành phần: Tất cả Đảng viên Chi bộ
Địa điểm: Hội trường Sở.

 

Thứ ba 18/12/2018
Sáng

 - 07 giờ 30, Phó Giám đốc Vương Thế Hùng tiếp xúc cử tri xã Vĩnh Tân sau kỳ họp lần thứ 8 HĐND tỉnh, lần thứ 10 HĐND thị xã Tân Uyên nhiệm kỳ 2016 -2021

Địa điểm: Hội trường UBND xã Vĩnh Tân - thị xã Tân Uyên.


- 07 giờ 30, Giám đốc Trần Bá Luận dự họp kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng Đảng viên năm 2018 tại Chi bộ Thanh tra Sở
Địa điểm: Hội trường Thanh tra Sở.


- 07 giờ 30, Phó Giám đốc Nguyễn Chí Hiếu dự họp kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng Đảng viên năm 2018 tại Chi bộ Trung tâm Quản lý và Điều hành VTHKCC
Địa điểm: Hội trường Trung tâm Quản lý và Điều hành VTHKCC.

 

Chiều

 - 14 giờ 00, Giám đốc Trần Bá Luận chủ trì trao Quyết định về công tác cán bộ

Địa điểm: Hội trường Sở.


- 13 giờ 30, Phó Giám đốc Nguyễn Chí Hiếu dự họp kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng Đảng viên năm 2018 tại Chi bộ Cảng vụ Đường thủy nội địa
Địa điểm: Hội trường Cảng vụ Đường thủy nội địa.

 

Thứ tư 19/12/2018
Sáng

 

 

Chiều

 

 

Thứ năm 20/12/2018
Sáng

 

 

Chiều

 

 

Thứ sáu 21/12/2018
Sáng

 

 

Chiều

 

 

Thứ bảy 22/12/2018
Sáng

 

 

Chiều

 

 

Chủ nhật 23/12/2018
Sáng

 

 

Chiều

 

 


Ghi chú:

 - Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở căn cứ vào Lịch làm việc của Sở để  xây dựng lịch làm việc nội bộ của phòng, đơn vị.

- Lịch này thay cho thư mời họp, lịch có thể thay đổi đối với Ban Giám đốc khi có chương trình thay đổi của Ủy ban nhân dân tỉnh              

 

Nơi nhận:                                                                                                         TL.GIÁM ĐỐC

- Ban Giám đốc Sở;                                                                                      CHÁNH VĂN PHÒNG

- Các phòng, đơn vị trực thuộc;

- Ban biên tập Web;                                                                                          Nguyễn Văn Hòa           

- Lưu: VT.​​​​​Lượt người xem:  Views:   254
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Lịch làm việc