Lịch làm việc
Thứ 5, Ngày 22/02/2018, 09:00
LỊCH LÀM VIỆC CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI BÌNH DƯƠNG (Từ ngày: 19/02/2018 đến ngày: 25/02/2018 )
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
22/02/2018

Thứ hai  19/02/2018 ​​
Sáng:
 ​ - Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nghĩ Tết Nguyên đán năm 2018.
Chiều:
  
Thứ ba  20/02/2018
Sáng:
  - Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nghĩ Tết Nguyên đán năm 2018.
Chiều:
  
Thứ 21/02/2018
Sáng:
 

 - Họp giao ban Văn phòng Sở kiểm điểm tình hình trước, trong và sau Tết; Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông và công tác vận tải phục vụ công nhân, nhân dân và khách hành hương Lễ Hội Chùa Bà rằm tháng giêng.

      Thành phần: Cán bộ, công chức và người lao động Khối Văn phòng Sở,  Chánh Thanh tra GTVT,  Văn phòng Ban ATGT tỉnh,  Văn phòng Quỹ Bảo trì đường bộ.

      Địa điểm: Hội trường - Sở Giao thông vận tải

Chiều:​​
  
Thứ năm  22/02/2018
Sáng:
 

 - Giám đốc Trần Bá Luận, PGĐ Vương Thế Hùng họp triển khai, đôn đốc tiến độ duy tu, sửa chữa đường bộ.

      Thành phần: Phòng Quản lý KCHTGT và ATGT,  Quỹ Bảo trì đường bộ,  Các đơn vị tư vấn thiết kế duy tu, sửa chữa (do phòng Quản lý KCHTGT và ATGT mời).

      Địa điểm: Hội trường - Sở Giao thông vận tải

Chiều:
  
Thứ sáu  23/02/2018
Sáng:
  - Giám đốc Trần Bá Luận đi kiểm tra công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông.
Chiều:
  
Thứ bảy  24/02/2018
Sáng:
 ​ 
Chiều:
  
Chủ nhật  25/02/2018
Sáng/ Chiều

Ghi chú:

 - Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở căn cứ vào Lịch làm việc của Sở để  xây dựng lịch làm việc nội bộ của phòng, đơn vị.

- Lịch này thay cho thư mời họp, lịch có thể thay đổi đối với Ban Giám đốc khi có chương trình thay đổi của Ủy ban nhân dân tỉnh              

 

Nơi nhận:                                                                                                         TL.GIÁM ĐỐC

- Ban Giám đốc Sở;                                                                                      CHÁNH VĂN PHÒNG

- Các phòng, đơn vị trực thuộc;

- Ban biên tập Web;                                                                                          Nguyễn Văn Hòa                

- Lưu: VT.​​


Lượt người xem:  Views:   631
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Lịch làm việc