Lịch làm việc
Thứ 2, Ngày 24/09/2018, 07:00
LỊCH LÀM VIỆC CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI BÌNH DƯƠNG (Từ ngày: 24/09/2018 đến ngày: 30/09/2018 )
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
24/09/2018

Thứ hai  24/09/2018
Sáng:
 
Chiều:
  
Thứ ba  25/09/2018
Sáng:
 

 - 08 giờ, Giám đốc Trần Bá Luận họp nghe thông qua Đề án sắp xếp lại các trạm thu phí trên địa bàn tỉnh Bình Dương

      Thành phần: Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh,  Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,  Sở Tài chính,  Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP, Công ty Cổ phần Lâm sản và Xuất nhập khẩu Tổng hợp BD, Công ty TNHH MTV Vật liêu Xây dựng BD, Công ty TNHH Đầu tư Hạ tằng VRG, Công ty Cổ phần BOT cầu Phú Cường

      Địa điểm: Hội trường Sở Giao thông vận tải

Chiều:
  
Thứ 26/09/2018
Sáng:
 

 - 08 giờ, Giám đốc Trần Bá Luận dự Hội nghị trực tuyến tổng kết 24 năm thực hiện Pháp lệnh bảo vệ công trình quốc phòng và khu vực quân sự do Bộ Quốc phòng tổ chức

      Địa điểm: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Chiều:
  
Thứ năm  27/09/2018
Sáng:
 

 - 08 giờ, PGĐ Vương Thế Hùng dự hợp nghe Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn báo cáo Dự án rà soát, điều chỉnh quy hoạch ba loại rừng tỉnh giai đoạn 2017-2025, định hướng đến năm 2030

      Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh

Chiều:
  
Thứ sáu  28/09/2018
Sáng:
  
 Kiểm tra công tác đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn thị xã Bến Cát 
  Thành phần: Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh, Phòng Cảnh sát giao thông – Công an tỉnh, Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh, Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát, Thanh tra Giao thông vận tải, Công ty TNHH MTV Đầu tư Hạ tầng – VRG, Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng kỹ thuật – Becamex IJC, CA thị xã Bến Cát (thực hiện), P.QLĐT thị xã Bến Cát (thực hiện), Ban QLDA thị xã Bến Cát (thực hiện), , Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị có liên quan chuẩn bị nội dung báo cáo 
  Địa điểm: Trung tâm Hành chính thị xã Bến Cát.
  07 giờ 30, Giám đốc Trần Bá Luận, Trưởng phòng KHTC Trương Văn Dũng dự Hội Thảo khoa học quốc gia với chủ đề "Cơ chế và chính sách tạo lập nguồn vốn phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam 
  Địa điểm: Trung tâm Hội nghị triển lãm tỉnh
Chiều:
   14 giờ 00, Họp Ban Thường vụ, Ban Giám đốc Sở 
  Địa điểm: Phòng họp 1 - Sở Giao thông vận tải
Thứ bảy  29/09/2018
Sáng:
  
Chiều:
  
Chủ nhật  30/09/2018
Sáng/ Chiều

Ghi chú:

 - Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở căn cứ vào Lịch làm việc của Sở để  xây dựng lịch làm việc nội bộ của phòng, đơn vị.

- Lịch này thay cho thư mời họp, lịch có thể thay đổi đối với Ban Giám đốc khi có chương trình thay đổi của Ủy ban nhân dân tỉnh              

 

Nơi nhận:                                                                                                         TL.GIÁM ĐỐC

- Ban Giám đốc Sở;                                                                                      CHÁNH VĂN PHÒNG

- Các phòng, đơn vị trực thuộc;

- Ban biên tập Web;                                                                                          Nguyễn Văn Hòa           

- Lưu: VT.​​​


Lượt người xem:  Views:   597
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Lịch làm việc