Lịch làm việc
Thứ 2, Ngày 19/09/2022, 09:00
LỊCH LÀM VIỆC CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH BÌNH DƯƠNG (Tuần lễ thứ 39, từ ngày 19/09/2022 đến ngày 25/09/2022)
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
19/09/2022

Thứ hai 19/09/2022
Sáng

 

 

Chiều

 -  14 giờ 30, Đồng chí Đoàn Quốc Thi - P.Trường Phòng QLKCHT và ATGT chủ trì ( Đồng chí Phạm Quốc Nam cùng dự). Nội dung thông qua phương án thiết kế kỹ thuật và tổ chức giao thông nút giao đường D3 của Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore III đấu nối vào đường ĐT.746, phường Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương..

Thành phần: Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Bình Dương, Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên, Ban Quản lý dự án công trình giao thông tỉnh Bình Dương, Ban Quản lý dự án các Khu Công Nghiệp tỉnh Bình Dương, Công ty Liên doanh TNHH KCN Việt Nam – Singapore

- Tiêu đề: Xác định giá trị tài sản trong vụ trộm cắp tài sản và chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Chuyên viên Huyenh Hữu Hiền phối hợp Xác định giá trị tài sản trong vụ trộm cắp tài sản và chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có theo Giấy mời 317/GM-HĐĐG ngày 14/9/2022 của Hội đồng định giá tà sản thường xuyên trong tố tụng hình sự..

 

Thứ ba 20/09/2022
Sáng

 -  08 giờ, PGĐ Nguyễn Thanh Thuận dự tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra, khảo sát của Bộ Nội vụ về tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế, tinh giản biên chế và các đơn vị sự nghiệp công lập tại tỉnh Bình Dương.

Thành phần: Phó Chánh Văn phòng Võ Văn Sang

Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh

-  8h30, Giám đốc Nguyễn Anh Minh, Phó Giám đốc Nguyễn Hữu Tuấn, Trưởng phòng Nguyễn Hữu Trung và tập thể phòng Kế hoạch - Kế hoạch thẩm định dự họp bàn phương án thiết kế nút giao: Tân Vạn, Bình Chuẩn, Quốc lộ 13 và cầu Bình Gởi thuộc dự án Vành đai 3 - TP. Hồ Chí Minh  trên địa bàn tỉnh Bình Dương .

Địa điểm: Hội trường A, Sở Giao thông vận tải, tầng 12A, tháp A, Tòa nhà Trung tâm hành chính tỉnh.

-  7giờ30, Trưởng phòng QL VT, PT Và NL Ông Nguyễn Thanh Điền, Phó Phòng QL VT, PT Và NL Ông Phan Minh Thái, Chuyên viên Ông Lý Minh Cường, Võ Minh Lý Dự Sát hạch Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Tư thục Bình Dương.
Địa điểm: Trung tâm GDNN – Sát hạch lái xe Tư Thục Bình Dương
.

-  Giám đốc Nguyễn Anh Minh, Phó Chánh Thanh tra Bùi Mạnh Cường tiếp công dân định kỳ.

Địa điểm: Hội trường Thanh Tra GTVT

-  Nguyễn Văn Hòa, Huỳnh Hữu Hiền, Phạm Văn Sơn, Nguyễn Vĩnh Bảo, Đàm Thị Thủy, Như Anh Khoa sát hạch lái xe của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Tư Thục Mỹ Phước.

Địa điểm: Tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp sát hạch lái xe Bình Dương

 

Chiều

 -  CV Nguyễn Thị Mỹ Nhinh phối hợp cùng Ban QLDA Dầu Tiếng, đơn vị tư vấn thẩm tra ATGT kiểm tra thực tế CT: Nâng cấp, mở rộng đường ĐH.704 đoạn từ xã ThanhAn đến xã Định Hiệp phục vụ công tác thẩm định ATGT công trình trước khi đưa vào sử dụng.

-  15 giờ 00, Giám đốc Nguyễn Anh Minh, PGĐ Nguyễn Thanh Thuận làm việc với Đoạn Quản lý sửa chữa công trình giao thông..

Thành phần: Chánh văn phòng Nguyễn Văn Hòa; , Phó trưởng phòng Quản lý Kết cấu hạ tầng giao thông và An toàn giao thông Đoàn Quốc Thi, Đồng chí Đàm Thị Thủy - Kế toán trưởng Sở GTVT

Địa điểm: Hội trường Sở Giao thông vận tải

-  14 giờ, Ban Giám đốc dự họp công tác quy hoạch Ban Giám đốc nhiệm kỳ 2020-2025 và 2025-2030.

-  14 giờ, PGĐ Nguyễn Hữu Tuấn dự triển khai nhiệm vụ chuẩn bị phục vụ Đoàn kiểm tra Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác Quốc phòng năm 2022
(Theo thư mời ngày 16/8/2022 của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh).

Địa điểm: Phòng họp Trung tâm Bộ Chỉ huy

 

Thứ tư 21/09/2022
Sáng

 -  07 giờ 30, Phó Giám đốc Nguyễn Hữu Tuấn dự họp UBND tỉnh về tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm .
(Theo lịch làm việc của UBND tỉnh).

Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh

-  8 giờ 00, chuyên viên Trương Thành Long dự họp  kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng: Nâng cấp, mở rộng đường Chiêu Liêu..

Địa điểm: Tại BQLDA ĐTXD khu vực thành phố Dĩ An (kiểm tra nội nghiệp) và tại công trình thi công xây dựng (kiểm tra ngoại nghiệp).

-  08 giờ, Giám đốc Nguyễn Anh Minh dự Lễ ký kết phát triển dự án chung cư nhà ở xã hội Tân Đông Hiệp thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Địa điểm: Sảnh DIAMOND - Trung tâm Hội nghị Thanh Tùng, số 99, đường số 9, TP.Dĩ An, Bình Dương

-  08 giờ, PGĐ Nguyễn Thanh Thuận dự họp và báo cáo UBND tỉnh nội dung báo cáo của Sở GTVT với Đoàn ICF .

Thành phần: Phó Trưởng phòng Quản lý KCHTGT và ATGT Đoàn Quốc Thi, Chuyên viên Phòng KHTĐ Trần Đại Nghĩa

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị triển lãm tỉnh Bình Dương

-  7giờ30, Phó Chánh Văn Phòng Ông Nguyễn Bạch Quang, Chuyên viên Ông Huỳnh Hữu Hiền, Lý Minh Cường, Võ Minh Lý, Bà Nguyễn Ánh Tuyết Dự Sát hạch Trung tâm GDNN An Cư.
Địa điểm: Trung tâm GDNN – Sát hạch lái xe An Cư
.

 

Chiều

 -  CV Nguyễn Thị Mỹ Nhinh khảo sát hiện trạng dự án Khu chung cư Nam Việt, phường Thuận Giao, tp Thuận An phục vụ việc đánh giá tác động giao thông của dự án.

- Tiêu đề: Họp với VP thành phố thông minh tiếp đoàn kiểm tra ICF (trực tuyến) - Buổi 01, chủ đề: Kết nối. Họp với VP thành phố thông minh tiếp đoàn kiểm tra ICF (trực tuyến) - Buổi 01, chủ đề: Kết nối.

Chủ trì: VP thành phố thông minh.

Thành phần: Đ/c Nguyễn Thanh Thuận - Phó Giám đốc Sở GTVT; đ/c Đoàn Quốc Thi - PTP QLKCHT&ATGT

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị triển lãm tỉnh

-  Phó Giám đốc Nguyễn Chí Hiếu chủ trì nghe đơn vị tư vấn bào cáo dự án nạo vét sông Đồng Nai ( phòng QLVT-PT-NL, Phòng Kế hoạch và Thẩm định, phòng QLKTHTGT ) cùng dự.

-  14 giờ, Giám đốc Nguyễn  Anh Minh dự họp Tỉnh ủy các nội dung sau:
+  Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị 9 tháng đầu năm; phương hướng, nhiêṃ vu ̣ 3 tháng cuối năm 2022; Dự thảo Báo cáo tiếp và làm việc với Phó Thủ tướng Chính .
+ Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022, đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023.
(Theo lịch làm việc của Tỉnh ủy).

Địa điểm: Hội trường A - Tỉnh ủy

 

Thứ năm 22/09/2022
Sáng

 -  Cả ngày 22/09/2022 và 23/09/2022, các CV: Nguyễn Thị Mỹ Nhinh, Nhữ Anh Khoa, Trần Ngọc Đăng Thùy, Nguyễn Ngọc Em, Trần Đại Nghĩa đi thực tế tại tỉnh Ninh Thuận theo Kế hoạch số 37-KH/TCT ngày 12/09/2022 của Trường Chính trị.

-  08 giờ, Giám đốc Nguyễn Anh Minh, PGĐ Nguyễn Chí Hiếu dự Hội thảo khởi động Quy hoạch tỉnh Bình Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
(Theo Kế hoạch số 2633/KH-SKHĐT ngày 15/9/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư).

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị triển lãm tỉnh Bình Dương

-  Đ/c Trinh, Đ/c Phương - Chuyên viên Phòng Quản lý Kết cấu hạ tầng và An toàn giao thông khảo sát hiện trường phục vụ đánh giá tác động giao thông dự án Khu dịch vụ thương mại và căn hộ cao tầng Stown Gateway.

Địa điểm: Dự án Khu dịch vụ thương mại và căn hộ cao tầng Stown Gateway  trên đường Quốc lộ 13 thuộc phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương

 

Chiều

 -  14 giờ, Giám đốc Nguyễn Anh Minh dự họp Hội đồng thẩm định cấp cơ sở dự án BOT Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ .
(Theo lịch làm việc của UBND tỉnh).

Thành phần: Phòng Kế hoạch - Thẩm định

Địa điểm: Phòng họp B-UBND Tỉnh

-  16 giờ, Giám đốc Nguyễn Anh Minh, Phó Giám đốc Nguyễn Hữu Tuấn báo cáo kiến nghị điều chỉnh quy hoạch Ga xe lữa An Bình và vị trí Ga xe lữu Dĩ An .

Thành phần: Phòng Kế hoạch - Thẩm định

Địa điểm: Phòng họp B - UBND tỉnh

-  14 giờ, Chánh Văn phòng Nguyễn Văn Hòa, Phó trưởng phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái Phan Minh Thái dự họp triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đổi giấy phép lái xe (Phạm vi toàn quốc) trên cổng dịch vụ công Quốc ..

Địa điểm: Tổng cục Đường bộ Việt , Phòng họp 206- Trụ sở cơ quan Tổng cục Đường bộ Viêt Nam

 

Thứ sáu 23/09/2022
Sáng

 -  09 giờ, Phó Trưởng phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái, chuyên viên Nguyễn Minh Hoàng dự họp với đơn vị tư vấn nghe báo báo việc xây dựng thực hiện trang website và phần mềm phục vụ vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt.

Địa điểm: Trung tâm Quản lý và Điều hành vận tải hành khách công cộng

-  8 giờ, PGĐ Nguyễn Chí Hiếu dự Diễn đàn kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2022.

Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh

-  8 giờ 30, PGĐ Nguyễn Thanh Thuận dự Hội nghị với các bộ, ngành, địa phương về định hướng sửa đổi, bổ sung Nghị định số 04/2019/NĐ-CP.

Địa điểm: Kho bạc nhà nước tỉnh Bình Dương

-  10 giờ, PGĐ Nguyễn Chí Hiếu họp Ban Chỉ đạo chuyển đổi đơn vị sự nghiệp thành công ty cổ phần.
(Theo lịch làm việc của UBND tỉnh).

Địa điểm: Phòng họp B-UBND Tỉnh

-  08 giờ, Bí thư Đảng ủy Nguyễn Anh Minh dự Hội nghị tọa đàm về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong sạch vững mạnh.
(Theo Thông báo số 59-TB/DDUK ngày 16/9/2022).

Địa điểm: Hội trường Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp

-  Đ/c Phương - Chuyên viên Phòng Quản lý Kết cấu hạ tầng và An toàn giao thông phối hợp cùng với Cục Quản lý đường bộ IV, VP Ban ATGT tỉnh, UBND tx Bến Cát khảo sát hiện trường đấu nối cửa hàng xăng dầu số 8, Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 61-10D vào đường Quốc lộ 13.

Địa điểm: Trên đường Quốc lộ 13

-  7giờ30, Chánh Văn Phòng Ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Phòng QL VT, PT Và NL Ông Phan Minh Thái, Chuyên viên Phạm Văn Sơn, Dự Sát hạch Trường Cao đẳng nghề Đường sắt phân hiệu phía Nam.
Địa điểm: Trung GDNN - Sát hạch lái xe Sóng Thần
.

-  7giờ30, Phó Chánh Văn Phòng Ông Nguyễn Bạch Quang, Chuyên viên Ông Phạm Quảng Tri, Lý Minh Cường Dự Sát hạch Trung tâm Dịch vụViệc làm tỉnh Bình Dương & Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Phú Giáo.
Địa điểm: Trung GDNN - Sát hạch lái xe Bình Dương
.

 

Chiều

 -  15 giờ 00, Ban Giám đốc làm việc với UBND huyện Dầu Tiếng, Sở Giao thông vận tải tỉnh Tây Ninh về đảm bảo trật tự giao thông và An toàn giao thông trên địa bàn huyện Dầu Tiếng và kết nối giao thông giữa tỉnh Bình Dương với tỉnh Tây Ninh.

Thành phần: Đại diện lãnh đạo: Văn phòng Sở, Thanh tra GTVT, Phòng Kế hoạch - Thẩm định, Phòng Quản lý KCHTGT và ATGT

 

Thứ bảy 24/09/2022
Sáng

 

 

Chiều

 

 

Chủ nhật 25/09/2022
Sáng

 

 

Chiều

 -  19 giờ 30, PGĐ Nguyễn Thanh Thuận dự tiệc tối chào mừng " 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ".
(Theo Công văn số 4934/UBND-HCTC ngày 23/9/2022 của UBND tỉnh và lịch làm việc của UBND tỉnh).

Địa điểm: Khách sạn Becamex thành phố Mới

 

 

- Lịch làm việc thay cho thông báo, thư mời.

- Lịch làm việc có thể thay đổi hay cập nhật nội dung mới.

 

 

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc;

- Các phòng; ĐVTT

- Lưu: VT, VP.


Bình Dương ngày 04 tháng 10 năm 2022

TL. GIÁM ĐỐC

Văn phòng​

 

Lượt người xem:  Views:   103
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Lịch làm việc