Lịch làm việc
Thứ 2, Ngày 04/07/2022, 15:00
LỊCH LÀM VIỆC CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH BÌNH DƯƠNG (Tuần lễ thứ 28, từ ngày 04/07/2022 đến ngày 10/07/2022)
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
04/07/2022

Thứ hai 04/07/2022
Sáng

-  10 giờ, Họp Ban Thường vụ Đảng ủy Sở thông qua các nội dung họp Ban Chấp hành tháng 06.

Thành phần: Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Đồng chí Chánh Văn phòng

Địa điểm: Hội trường - Sở GTVT


-  08 giờ, Ban Chấp hành Đảng ủy họp thông qua nhân sự để tổ chức Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Sở Giao thông vận tải.

Thành phần: Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Sở

Địa điểm: Hội trường - Sở GTVT


-  08 giờ, PGĐ Nguyễn Thanh Thuận dự Hội nghị trực tuyến toàn Quốc về tình hình kinh tế - xã hội tháng 06 và 6 tháng đầu năm 2022 và triển khai các Nghị quyết  của Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV
(TheoThư mời số 135/TM-UBND ngày 01/7/2022).

Địa điểm: Phòng họp A- UBND tỉnh

 

Chiều

 -  14 giờ, Giám đốc Nguyễn Anh Minh, PGĐ Nguyễn Hữu Tuấn dự họp báo cáo Thường trực Tỉnh ủy về các dự án giao thông trọng điểm.
(Theo lịch làm việc của Tỉnh ủy).

Thành phần: Trưởng phòng Kế hoạch - Thẩm định Nguyễn Hữu Trung

Địa điểm: Hội trường A - Tỉnh ủy

 

Thứ ba 05/07/2022
Sáng

 -  10 giờ, Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp triển khai Quyết định kiểm tra các đảng bộ và người đứng đầu cấp ủy về lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện Nghị Quyết Đại hội các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thành phần: Các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ

Địa điểm: Hội trường - Sở GTVT


-  08 giờ, Giám đốc Nguyễn Anh Minh dự họp Tỉnh ủy về Dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 53-NQ/TW, ngày 29/8/2005 của Bộ Chính trị khóa IX về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh vùng Đông Nam Bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 và Kết luận số 27-KL/TW, ngày 02/8/2012 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 53-NQ/TW.
(Theo lịch làm việc của Tỉnh ủy).

Địa điểm: Hội trường A - Tỉnh ủy


-  09 giờ, PGĐ Nguyễn Chí Hiếu dự buổi tiếp và làm việc của UBND tỉnh với Đoàn kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022.
(Theo lịch làm việc của UND tỉnh).

Địa điểm: Phòng họp A- UBND tỉnh

 

Chiều

 -  14 giờ, Giám đốc Nguyễn Anh Minh dự buổi làm việc của đoàn công tác đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy Công an tỉnh
(Theo Chương trình số 24-CTr/VPTU ngày 29/6/2022).

Địa điểm: Hội trường Trung tâm thông tin chỉ huy (Tầng 4, Khu A-Công an tỉnh)


-  15 giờ 30, Phó Giám đốc Nguyễn Thanh Thuận họp Hội đồng thẩm định xét công nhận xã đạt nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh.

Địa điểm: Phòng họp B- UBND tỉnh

 

Thứ tư 06/07/2022
Sáng

 -  10 giờ 30, Giám đốc Nguyễn Anh Minh dự họp Tổ công tác đường vành đai 4.
(Theo lịch làm việc của UBND tỉnh).

Địa điểm: Phòng họp B- UBND tỉnh


-  07 giờ 30, Giám đốc Nguyễn Anh Minh dự Hội nghị cán bộ chủ chốt cấp tỉnh giới thiệu bổ sung nhân sự quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 (bước 2); Giới thiệu nhân sự quy hoạch nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031 (bước 3)
(Theo Công văn số 827-CV/TU ngày 01/07/2022 của Tỉnh ủy Bình Dương).

Địa điểm: Hội trường B- Tỉnh ủy

 

Chiều

 -  14 giờ, PGĐ Nguyễn Thanh Thuận dự họp thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ sáu - HĐND tỉnh khóa X thuộc lĩnh vực Kinh tế - Ngân sách.
(Theo Giấy mới số 22/GM-HĐND ngày 30/06/2022).

Địa điểm: Hội trường A HĐND tỉnh - Tầng 15B.


-  14 giờ, Giám đốc Nguyễn Anh Minh dự buổi làm việc của UBND tỉnh với Lãnh đạo Tổng công ty Becamex
(Theo lịch làm việc của UBND tỉnh).

Địa điểm: Phòng họp A- UBND tỉnh

 

Thứ năm 07/07/2022
Sáng

 -  08 giờ, Giám đốc Nguyễn Anh Minh dự họp Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị thành phố Thuận An
(Theo Giấy mời của Tổ đại biểu HĐND đơn vị Thuận An).

Địa điểm: Trụ sở Ngân hàng Vietcombank, Chi nhánh Bình Dương, số 185, Đại lộ Bình Dương, Phường Phú Thọ, Thành phố TDM, tỉnh Bình Dương


-  08 giờ, Phó Giám đốc Nguyễn Thanh Thuận họp Tỉnh ủy về Phương án phát triển kinh tế - Xã hội giai đoạn năm 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 gắn với Quy hoạch phát triển đô thị huyện Bắc Tân Uyên.
(Theo lịch làm việc của Tỉnh ủy).

Thành phần: Phòng Kế hoạch - Thẩm định

Địa điểm: Hội trường B- Tỉnh ủy


-  08 giờ, PGĐ Nguyễn Hữu Tuấn, Phó Chánh Văn phòng Võ Văn Sang dự Họp trực tuyến triển khai Nghị Quyết số 05-NQ/TU ngày 19/05/2022 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Bình Dương năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 1906/KH-UBND ngày 26/04/2022 của Ủy ban nhân tỉnh ban hành Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Bình Dương năm 2022.
(Theo lịch làm việc của UBND tỉnh).

Địa điểm: Phòng họp A- UBND tỉnh

 

Chiều

 -  14 giờ, Phó Giám đốc Nguyễn Hữu Tuấn dự họp Tỉnh ủy về Phương án phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 gắn với Quy hoạch phát triển đô thị, Quy hoạch xây dựng của huyện Phú Giáo
(Theo lịch làm việc của Tỉnh ủy).

Thành phần: Phòng Kế hoạch -  Thẩm định

Địa điểm: Hội trường B- Tỉnh ủy

 

Thứ sáu 08/07/2022
Sáng

 -  08 giờ, PGĐ Nguyễn Hữu Tuấn dự buổi tiếp và làm việc của UBND tỉnh với Đoàn công tác giám sát của Quốc hội.

Địa điểm: Phòng họp A- UBND tỉnh


-  08 giờ, Giám đốc Nguyễn Anh Minh dự họp Ban Chỉ đạo Đổi mới và phát triển doanh nghiệp tỉnh về Đề án cơ cấu, sắp xếp lại, thoái vốn của Tổng Công ty Becamex, Tổng công ty Thanh lễ giai đoạn 20212025.

Địa điểm: Phòng họp B- UBND tỉnh

 

Chiều

 -  13 giờ 30, PGĐ Nguyễn Chí Hiếu dự Đại hội Chi bộ Trung tâm Quản lý Điều hành Vận tải Hành khách Công cộng tỉnh..

Địa điểm: Trung tâm Quản lý Điều hành Vận tải Hành khách Công cộng tỉnh.


-  14 giờ, PGĐ Nguyễn Hữu Tuấn dự buổi tiếp và làm việc của UBND tỉnh với Đoàn công tác giám sát của Quốc hội.

Địa điểm: Phòng họp A- UBND tỉnh

 

Thứ bảy 09/07/2022
Sáng

 

 

Chiều

 

 

Chủ nhật 10/07/2022
Sáng

 

 

Chiều

 

 

 

- Lịch làm việc thay cho thông báo, thư mời.

- Lịch làm việc có thể thay đổi hay cập nhật nội dung mới.

 

 

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc;

- Các phòng; ĐVTT

- Lưu: VT, VP.

Bình Dương ngày 04 tháng 7 năm 2022

TL. GIÁM ĐỐC

Chánh Văn phòng


Nguyễn Văn Hòa


Lượt người xem:  Views:   214
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Lịch làm việc