Lịch làm việc
Thứ 2, Ngày 27/06/2022, 17:00
LỊCH LÀM VIỆC CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH BÌNH DƯƠNG (Tuần lễ thứ 27, từ ngày 27/06/2022 đến ngày 03/07/2022)
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
27/06/2022

Thứ hai 27/06/2022​​
Sáng

-  09 giờ, Hội ý Ban Giám đốc, nghe phòng Kế hoạch - Thẩm định báo cáo Kế hoạch triển khai Chương trình 42 của Tỉnh ủy, Danh mục thứ tự ưu tiên.

Địa điểm: Hội trường - Sở GTVT

 

Chiều

 

 

Thứ ba 28/06/2022
Sáng

 -  08 giờ, Ban Giám đốc dự Hội nghị giới thiệu tác phẩm của Đồng chí Tổng Bí thư (Theo Công văn số 812-CV/TU ngày 24/6/2022 của Tỉnh ủy).

Địa điểm: Hội trường B- Tỉnh ủy


-  08 giờ 30, PGĐ Nguyễn Thanh Thuận dự Hội nghị đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. (theo GM số 841/GM-BGTVT ngày 24/6/2022 của Bộ GTVT)..

Thành phần: Đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở cùng dự

Địa điểm: Phòng họp 2 - Trung tâm Công nghệ Thông Tin & Truyền Thông Tỉnh Bình Dương (36 Trịnh Hoài Đức, Phú Lợi, Thủ Dầu Một, Bình Dương).

 

Chiều

 -  14 giờ, PGĐ Nguyễn Hữu Tuấn dự buổi làm việc của Tỉnh ủy với Ban Thường vụ huyện Bắc Tân Uyên về Phương án phát triển kinh tế - Xã hội giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 gắn với Quy hoạch phát triển đô thi, Quy hoạch xây dựng của huyện Bắc Tân Uyên
(Theo lịch làm việc của Tỉnh ủy).

Thành phần: Phòng Kế hoạch - Thẩm định

Địa điểm: Hội trường A - Tỉnh ủy


-  14 giờ, PGĐ Nguyễn Thanh Thuận dự khảo sát kiến nghị di dời ga Dĩ An vào ga An Bình và di dời ga An Bình..

Thành phần: Phòng Kế hoạch - Thẩm định cùng dự

 

Thứ tư 29/06/2022
Sáng

 -  08 giờ, PGĐ Nguyễn Hữu Tuấn dự buổi làm việc với UBND tỉnh và Sở Kế hoạch và Đầu tư về tình hình, kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (theo Thông báo số 25/TB-ĐGS ngày 06/6/2022 của Đoàn giám sát HĐND tỉnh Bình Dương).

Địa điểm: UBND tỉnh


-  09 giờ, Chánh Văn phòng Nguyễn Văn Hòa dự họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Dương 6 tháng đầu năm 2022.

Địa điểm: Hội trường  (tầng 3) Cục thống kê tỉnh Bình Dương, số 02, đường Thi Sách, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương;

 

Chiều

 -  14 giờ 30, PGĐ Nguyễn Chí Hiếu dự Hội nghị quán triệt kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị và Nghị Quyết 169/NQ-CP của Chính phủ. (theo Công văn sô 813-CV/TU ngày 24/6/2022 của Tỉnh ủy Bình Dương)..

Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh uỷ


-  14 giờ, Ban Giám đốc dự họp UBND tỉnh báo cáo các nội dung:
 (1) Dự thảo kế hoạch thực hiện Chương trình 42-CTr/TU ngày 02/8/2021 của Tỉnh ủy;
(2) Danh mục các dự án giao thông trọng điểm cần tập trung ưu tiên đầu tư nhằm đảm bảo mục tiêu phát triển hệ thống giao thông của tỉnh theo Chương trình số 42-CTr/TU ngày 02/8/2021 của Tỉnh ủy và kế hoạch triển khai thực hiện.
(Theo lịch làm việc của UBND tỉnh).

Thành phần: Phòng Kế hoạch - Thẩm định

Địa điểm: Phòng họp B- UBND tỉnh

 

Thứ năm 30/06/2022
Sáng

 -  08 giờ, PGĐ Nguyễn Chí Hiếu dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại điểm cầu tỉnh Bình Dương. (theo Công văn số 814-CV/TU ngày 24/6/2022 của Tỉnh ủy Bình Dương)..

Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh uỷ


-  08 giờ 30, Phòng Kế hoạch - Thẩm định và phòng Quản lý KCHTGT&ATGT dự Hội thảo tham vấn về các tiêu chí xác định, lựa chọn dự án ưu tiên thích ứng với biến đổi khí hậu và rào cản trong thu hút đầu tư tư nhân cho thích ứng với biến đổi khí hậu lĩnh vực giao thông vận tải. (theo Giấy mời số 849/GM-BGTVT ngày 27/6/2022 của Bộ GTVT)..

Địa điểm: Hội trường

 

Chiều

 -  13 giờ 30. PGĐ Nguyễn Thanh Thuận dự họp UBND tỉnh thông qua Quy hoạch chi tiết 1/2000 Khu Công nghiệp VSIP3 và Đề án Quy hoạch chung thị xã Bến Cát..

Thành phần: Phòng Kế hoạch - Thẩm , Phòng Kế hoạch - Thẩm định


-  15 giờ 30,  PGĐ Nguyễn Chí Hiếu dự họp UBND tỉnh về xây dựng Danh mục các quy định, chính sách đặc thù của địa phương trên các ngành, lĩnh vực.
(Theo lịch làm việc của UBND tỉnh).

Thành phần: Phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái.

Địa điểm: Phòng họp A- UBND tỉnh


-  15 giờ 30, PGĐ Nguyễn Hữu Tuấn buổi làm việc của UBND tỉnh với Cục thuế.

Địa điểm: Phòng họp B- UBND tỉnh

 

Thứ sáu 01/07/2022
Sáng

 -  08 giờ, PGĐ Nguyễn Thanh Thuận dự họp giám sát kết quả việc giải quyết kiến nghị cử tri gửi đến kỳ họp thứ hai, trước và sau kỳ họp thứ ba - HĐND tỉnh khóa X. (theo Giấy mời số 17/GM-HĐND ngày 24/6/2022 của HĐND tỉnh)..

Địa điểm: Hội trường Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND tỉnh


-  10 giờ, PGĐ Nguyễn Hữu Tuấn dự buổi tiếp và làm việc của UBND tỉnh với Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc di dời lưới điện hiện hưu thuộc phạm vi dự án nâng cấp, mở rộng hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh .

Thành phần: Phòng Quản lý Kết cấu hạ tầng giao thông và An toàn giao thông

Địa điểm: Phòng họp A- UBND tỉnh

 

Chiều

 -  15 giờ 30, PGĐ Nguyễn Thanh Thuận dự buổi tiếp và làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Cao su Việt Nam.

Thành phần: Phòng Kế hoạch - Thẩm định

Địa điểm: Phòng họp A- UBND tỉnh

 

Thứ bảy 02/07/2022
Sáng

 

 

Chiều

 

 

Chủ nhật 03/07/2022
Sáng

 

 

Chiều

 

 

Lượt người xem:  Views:   201
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Lịch làm việc