Lịch làm việc
Thứ 2, Ngày 15/11/2021, 14:00
LỊCH LÀM VIỆC CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH BÌNH DƯƠNG (Tuần lễ thứ 47, từ ngày 15/11/2021 đến ngày 21/11/2021)
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
15/11/2021

Thứ hai 15/11/2021
Sáng

-  07 giờ 30, Giám đốc Nguyễn Anh Minh dự buổi làm việc của Tỉnh ủy với Ban Thường vụ huyện ủy Phú Giáo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và kế hoạch năm 2022 (Theo lịch làm việc Tỉnh ủy).

Thành phần: Trưởng phòng Quản lý KCHT và ATGT Nguyễn Thanh Thuận;, Trưởng phòng Quản lý CLCTGT Nguyễn Hữu Trung;

Địa điểm: Hội trường A - UBND huyện Phú Giáo

 

Chiều

 

 

Thứ ba 16/11/2021
Sáng

 -  07 giờ 30, Giám đốc Nguyễn Anh Minh dự họp Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh với Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 cấp huyện theo hình thức trực tuyến.

Địa điểm: Phòng họp A- UBND tỉnh

 

Chiều

 -  13 giờ 30, Bí thư Đảng ủy Nguyễn An Minh, Phó Bí thư Đảng ủy Nguyễn Hữu Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy Nguyễn Chí Hiếu dự hội nghị thực hiện quy trình công tác cán bộ (theo Công văn số 346-CV/ĐUK ngày 12/11//2021 của Đảng uỷ khối các Cơ quan và Doanh nghiệp).

Địa điểm: Trung Tâm Hội nghị triển lãm tỉnh Bình Dương

 

Thứ tư 17/11/2021
Sáng

 -  08 giờ, Giám đốc Nguyễn Anh Minh dự họp Tỉnh ủy khi nghe báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, Quốc phòng - An ninh năm 2021; phương hướng nhiệm vụ năm 2022 và kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, Quốc phòng - An ninh, đối ngoại năm 2022; điều chỉnh vốn đầu tư công năm 2021 và 2022; những dự án hạ tầng giao thông đầu tư năm 2022; chủ trương về một số chính sách của tỉnh trước khi trình HĐND tỉnh (Theo lịch làm việc của Tỉnh ủy).

Thành phần: Trưởng phòng Quản lý Chất lượng công trình giao thông cùng dự

Địa điểm: Hội trường A - Tỉnh ủy

 

Chiều

 

 

Thứ năm 18/11/2021
Sáng

 -  07 giờ 30, Giám đốc Nguyễn Anh Minh dự họp Tỉnh ủy khi nghe báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, Quốc phòng - An ninh năm 2021; phương hướng nhiệm vụ năm 2022 và kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, Quốc phòng - An ninh, đối ngoại năm 2022; điều chỉnh vốn đầu tư công năm 2021 và 2022; những dự án hạ tầng giao thông đầu tư năm 2022; chủ trương về một số chính sách của tỉnh trước khi trình HĐND tỉnh (Theo lịch làm việc của Tỉnh ủy).

Địa điểm: Hội trường A - Tỉnh ủy

 

Chiều

 -  13 giờ 30, Giám đốc Nguyễn Anh Minh dự phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh lần thứ 5.

Địa điểm: Hội trường B - UBND tỉnh

-  15 giờ 30, Giám đốc Nguyễn Anh Minh dự buổi làm việc của Tỉnh ủy với Ban Thường vụ Thị ủy Bến Cát và Đảng ủy xã Phú An về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 (Theo lịch làm việc Tỉnh ủy).

Địa điểm: Hội trường Đảng ủy xã Phú An

 

Thứ sáu 19/11/2021
Sáng

 -  8 giờ, Giám đốc Nguyễn Anh Minh dự hội nghị trực tuyến Sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị 05/CT-TW (Theo công văn số 467-CV/TU ngày 11/11/2021 của Tỉnh ủy Bình Dương).

Địa điểm: Hội trrường B-Tỉnh ủy

 

Chiều

 -  14 giờ, PGĐ Nguyễn Hữu Tuấn dự họp UBND tỉnh nghe báo cáo phương án quy hoạch kiến trúc Trường chuyên Hùng Vương.

Địa điểm: Phòng họp A- UBND tỉnh

 

Thứ bảy 20/11/2021
Sáng

 -  Giám đốc Nguyễn Anh Minh dự Tổ công tác hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho tổ chức, doanh nghiệp đi thăm và làm việc tại các cơ sở, doanh nghiệp về khôi phục sản xuất trên địa bàn tỉnh (theo lịch làm việc của UBND tỉnh).

 

Chiều

 

 

Chủ nhật 21/11/2021
Sáng

 

 

Chiều

 

 

Lượt người xem:  Views:   96
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Lịch làm việc