Lịch làm việc
Thứ 2, Ngày 02/04/2018, 10:00
LỊCH LÀM VIỆC CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI BÌNH DƯƠNG (Từ ngày: 02/04/2018 đến ngày:08/04/2018 )
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
02/04/2018

Thứ hai  02/04/2018
Sáng:
 

 - PGĐ Vương Thế Hùng dự tập huấn kiến thức quốc phòng đối tượng 2 (Từ ngày 19/3/2018 đến ngày 06/4/2018)

      Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều:
Thứ ba  03/04/2018
Sáng:
 

 - 07 giờ, Giám đốc Trần Bá Luận dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 - Khóa X

      Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh Ủy

Chiều:
Thứ 04/04/2018
Sáng:
Chiều:
 

 - 13 giờ 30, Giám đốc Trần Bá Luận nghe đơn vị tư vấn thông qua phương án cải tạo điểm đen trên ĐT. 744

      Thành phần: UBND huyện Dầu Tiếng, Phòng Quản lý KCHTGT và ATGT chuẩn bị nội dung và cùng dự

      Địa điểm: Hội trường - Sở Giao thông vận tải


- 15 giờ 00, Giám đốc Trần Bá Luận nghe đội đoạt giải Haekation báo cáo ý tưởng, giải pháp đoạt giải (liên quan đến giao thông)

      Thành phần: Văn phòng Ban Điều hành thành phố thông minh,  Phòng Quản lý Chất lượng công trình giao thông,  2 đội đoạt giải, Phòng Quản lý KCHTGT và ATGT chuẩn bị nội dung và cùng dự

      Địa điểm: Hội trường - Sở Giao thông vận tải


Thứ năm  05/04/2018
Sáng:
 

- 08 giờ, Họp Giao ban ngành, họp Ban Chấp hành Đảng ủy Sở GTVT (mở rộng)

      Thành phần: Các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng ủy Sở, Bí thư các chi bộ, PBT Trung tâm Đào tạo sát hạch lái xe Bình Dương,  Trưởng các phòng, các đơn vị trực thuộc Sở.

Chiều:
 

 - 14 giờ00, Họp Chi bộ Văn phòng Sở

      Thành phần: Tất cả các đồng chí Đảng viên trong Chi bộ Văn phòng Sở

      Địa điểm: Hội trường - Sở Giao thông vận tải

Thứ sáu  06/04/2018
Sáng:
 

 - 08 giờ, Giám đốc Trần Bá Luận dự họp UBND tỉnh về tình hình thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm trên địa bàn các huyện, thị xã: Bến Cát, Bàu Bàng, Phú Giáo, Bắc Tân Uyên, Dầu Tiếng

      Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh

Chiều:
Thứ bảy  07/04/2018
Sáng:
Chiều:
Chủ nhật  08/04/2018
Sáng/ Chiều

Ghi chú:

 - Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở căn cứ vào Lịch làm việc của Sở để  xây dựng lịch làm việc nội bộ của phòng, đơn vị.

- Lịch này thay cho thư mời họp, lịch có thể thay đổi đối với Ban Giám đốc khi có chương trình thay đổi của Ủy ban nhân dân tỉnh              

 

Nơi nhận:                                                                                                         TL.GIÁM ĐỐC

- Ban Giám đốc Sở;                                                                                     CHÁNH VĂN PHÒNG

- Các phòng, đơn vị trực thuộc;

- Ban biên tập Web;                                                                                        Nguyễn Văn Hòa                                                                   

- Lưu: VT.

LichCoQuan 14-2018.rtf
Lượt người xem:  Views:   565
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Lịch làm việc