Tin Tức
 
       Sáng n​gày 08/02/2018, tại Hội trường Sở GTVT Bình Dương, Văn phòng Sở tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2018. Đến dự có đ/c Trần Bá Luận - ...
 
          Sáng ngày 24/01/2018, tại Công viên Văn hóa Thanh Lễ, Sở Giao thông vận tải (GTVT) tỉnh Bình Dương đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác ngành GTVT năm 2017 và ...
 
​   Căn cứ Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ Giao thông vận tải Quy định về Đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ;   Qua xem xét Kế hoạch ...
 
​     Thực hiện chương trình làm việc năm 2018 của Đảng ủy Sở Giao thông vận tải, sáng ngày 12/01/2018, Đảng ủy Sở Giao thông vận tải đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng ...
 
​Đính kèm Kế hoạch: 129-110118.pdf
 
Thực hiện Chương trình hành động số 62/CTr-UBATGTQG ngày 17/02/2016 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về thực hiện Cuộc vận động xây dựng phong trào "Văn hóa giao thông với bình yên sông ...
 
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương tại Công văn số 3746/UBND-KTN ngày 25/10/2015 về việc chấp thuận chủ trương triển khai thực hiện xây dựng bộ thủ tục đầu tư xây dựng và ...
 
Sáng 25/11/2017, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương cùng Lãnh sự quán Hà Lan chủ trì, phối hợp với các sở ban ngành của tỉnh tổ chức lễ khai mạc ...
 
​Xem tại đây​​​
 
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
  
Thông báo phù hiệu 43B02105 không còn giá trị sử dụngNewVận tải phương tiệnTinThông báo phù hiệu 43B02105 không còn giá trị sử dụng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/29/2022 9:00NoĐã ban hành
Thông báo phù hiệu 48H00689 không còn giá trị sử dụngNewVận tải phương tiệnTinThông báo phù hiệu 48H00689 không còn giá trị sử dụng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/28/2022 8:00NoĐã ban hành
Thông báo phù hiệu 61H02919 không còn giá trị sử dụngNewVận tải phương tiệnTinThông báo phù hiệu 61H02919 không còn giá trị sử dụng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/28/2022 8:00NoĐã ban hành
Thông báo Phù hiệu hết giá trị sử dụng    NewVận tải phương tiệnTinThông báo Phù hiệu hết giá trị sử dụng    /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/25/2022 8:00NoĐã ban hành
Triển khai Chỉ thị về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong lĩnh vực du lịch trong tình hình mớiNewVận tải phương tiệnTinTriển khai Chỉ thị về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong lĩnh vực du lịch trong tình hình mới/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/24/2022 8:00NoĐã ban hành
Kế hoạch Sát hạch lái xe tháng 12 năm 2022Đào tạo sát hạchTinKế hoạch Sát hạch lái xe tháng 12 năm 2022/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/22/2022 11:00YesĐã ban hành
Thông báo Phù hiệu hết giá trị sử dụng  Vận tải phương tiệnTinThông báo Phù hiệu hết giá trị sử dụng  /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/17/2022 15:00NoĐã ban hành
Thông báo phù hiệu 78H00504 không còn giá trị sử dụngVận tải phương tiệnTinThông báo phù hiệu 78H00504 không còn giá trị sử dụng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/17/2022 15:00NoĐã ban hành
Thu hồi phù hiệu, biển hiệu của phương tiện vi phạm tốc độ khi trích xuất dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình trong tháng 9 năm 2022Vận tải phương tiệnTinThu hồi phù hiệu, biển hiệu của phương tiện vi phạm tốc độ khi trích xuất dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình trong tháng 9 năm 2022/PublishingImages/2022-11/tb_Key_21112022110249.png
11/17/2022 12:00YesĐã ban hành
Thông báo Phù hiệu hết giá trị sử dụng  Vận tải phương tiệnTinThông báo Phù hiệu hết giá trị sử dụng  /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/14/2022 15:00NoĐã ban hành
Triển khai thủ tục hợp quy và trang bị, duy trì ca bin đào tạo lái xe.Vận tải phương tiệnTinTriển khai thủ tục hợp quy và trang bị, duy trì ca bin đào tạo lái xe./PublishingImages/2022-11/tb_Key_21112022105828.png
11/11/2022 11:00YesĐã ban hành
Thông báo phù hiệu 95H00665 không còn giá trị sử dụngVận tải phương tiệnTinThông báo phù hiệu 95H00665 không còn giá trị sử dụng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/10/2022 10:00NoĐã ban hành
Thông báo phù hiệu 85C03812 không còn giá trị sử dụngVận tải phương tiệnTinThông báo phù hiệu 85C03812 không còn giá trị sử dụng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/10/2022 10:00NoĐã ban hành
Thông báo phù hiệu 60C02538 không còn giá trị sử dụngVận tải phương tiệnTinThông báo phù hiệu 60C02538 không còn giá trị sử dụng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/10/2022 10:00NoĐã ban hành
Thông báo phù hiệu 70C10066 không còn giá trị sử dụngVận tải phương tiệnTinThông báo phù hiệu 70C10066 không còn giá trị sử dụng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/10/2022 10:00NoĐã ban hành
Thông báo phù hiệu 61C18117 không còn giá trị sử dụngVận tải phương tiệnTinThông báo phù hiệu 61C18117 không còn giá trị sử dụng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/10/2022 9:00NoĐã ban hành
Thu hồi phù hiệu, biển hiệu của phương tiện vi phạm tốc độ khi trích xuất dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình trong tháng 8 năm 2022Tin Tức - Sự Kiện; Vận tải phương tiệnTinThu hồi phù hiệu, biển hiệu của phương tiện vi phạm tốc độ khi trích xuất dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình trong tháng 8 năm 2022/PublishingImages/2022-11/tb_Key_07112022140237.png
11/7/2022 15:00YesĐã ban hành
Thông báo ngừng khai thác tuyến xe buýt (MST 11) Tin Tức - Sự Kiện; Vận tải phương tiệnTinThông báo ngừng khai thác tuyến xe buýt (MST 11) /PublishingImages/2022-11/tb_Key_10112022092622.png
11/7/2022 10:00NoĐã ban hành
Thông báo ngừng khai thác tuyến xe buýt (MST 611) Tin Tức - Sự Kiện; Vận tải phương tiệnTinThông báo ngừng khai thác tuyến xe buýt (MST 611) /PublishingImages/2022-11/tb_Key_10112022093230.png
11/7/2022 10:00NoĐã ban hành
Thông báo phù hiệu 61C10937 không còn giá trị sử dụngVận tải phương tiệnTinThông báo phù hiệu 61C10937 không còn giá trị sử dụng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/3/2022 10:00NoĐã ban hành
Thông báo phù hiệu 61H08152 không còn giá trị sử dụngVận tải phương tiệnTinThông báo phù hiệu 61H08152 không còn giá trị sử dụng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/3/2022 10:00NoĐã ban hành
Thông báo phù hiệu 77C15546 không còn giá trị sử dụngVận tải phương tiệnTinThông báo phù hiệu 77C15546 không còn giá trị sử dụng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/3/2022 10:00NoĐã ban hành
Thông báo phù hiệu 61H07943 không còn giá trị sử dụngVận tải phương tiệnTinThông báo phù hiệu 61H07943 không còn giá trị sử dụng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/3/2022 10:00NoĐã ban hành
Thông báo phù hiệu 50H04233 không còn giá trị sử dụngVận tải phương tiệnTinThông báo phù hiệu 50H04233 không còn giá trị sử dụng/PublishingImages/2022-11/tb_Key_14112022090750.png
10/31/2022 10:00NoĐã ban hành
Thông báo phù hiệu 61C28136 không còn giá trị sử dụngVận tải phương tiệnTinThông báo phù hiệu 61C28136 không còn giá trị sử dụng/PublishingImages/2022-11/tb_Key_14112022091115.png
10/31/2022 10:00NoĐã ban hành
Tăng cường thực hiện các quy định trong hoạt động kinh doanh vận tải Vận tải phương tiệnTinTăng cường thực hiện các quy định trong hoạt động kinh doanh vận tải /PublishingImages/2022-11/tb_Key_14112022091512.png
Thực hiện Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;
Thực hiện Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.
10/27/2022 10:00NoĐã ban hành
Thông báo Phù hiệu hết giá trị sử dụng  Vận tải phương tiệnTinThông báo Phù hiệu hết giá trị sử dụng  /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/27/2022 10:00NoĐã ban hành
Thông báo Phù hiệu hết giá trị sử dụngVận tải phương tiệnTinThông báo Phù hiệu hết giá trị sử dụng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/27/2022 9:00NoĐã ban hành
Kế hoạch sát hạch lái xe tháng 11 năm 2022Đào tạo sát hạchKế hoạch sát hạch lái xe tháng 11 năm 2022/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/24/2022 11:00YesĐã ban hành
Tăng cường kiểm soát tải trọng xe trên các tuyến đường bộ đi qua địa bàn tỉnhVận tải phương tiệnTinTăng cường kiểm soát tải trọng xe trên các tuyến đường bộ đi qua địa bàn tỉnh/PublishingImages/2022-11/tb_Key_14112022091313.png
Thực hiện Văn bản số 128/KQLĐBIV-TTr ngày 17/10/2022 của Khu Quản lý đường bộ IV về việc tăng cường kiểm soát tải trọng xe trên các tuyến đường bộ đi qua địa bàn tỉnh.
10/24/2022 10:00NoĐã ban hành
1 - 30Next
Ảnh
Video