Tin Tức
 
    Thu hồi phù hiệu 18 phương tiện kinh doanh vận tải hàng hóa, kinh doanh vận tải hành khách trong thời hạn 01 (một) tháng từ 20/8/2018 đến 20/9/2018. Lý do thu hồi phù hiệu: vi ...
 
    Thu hồi phù hiệu 02 phương tiện kinh doanh vận tải hàng hóa trong thời hạn 06 (sáu) tháng từ ngày 20/8/2018 đến 20/02/2019. Lý do thu hồi phù hiệu: vi phạm điểm b, khoản 3, Điều 22 ...
 
   Nhằm quán triệt thực thi  Hiến pháp, pháp luật, tăng cường  giáo dục ý thức tôn trọng pháp luật trong cán bộ, công chức, viên chức; Sở Giao thông vận tải xây dựng Kế hoạch thực ...
 
   Thực hiện theo Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2018 của UBND tỉnh Bình Dương về việc Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Bình Dương ...
 
​   Căn cứ Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ Giao thông vận tải Quy định về Đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ;   Qua xem xét Kế hoạch ...
 
​            Nhân kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2018), Đoàn Cơ sở Sở Giao thông vận tải (GTVT) phối hợp cùng Đoàn Cơ sở Sở Lao động ...
 
   Qua nội dung cuộc họp lần thứ 6 của ủy ban hỗn hợp thực hiện hiệp định GMS-CBTA, Sở Giao thông vận tải thông báo đến các đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa và thực hiện các nội dung ...
 
    Để cụ thể hóa những chủ trương trên và nhanh chóng phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Bình Dương theo hướng sử dụng vận tải công cộng ...
 
    ​Sở GTVT công bố Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết hệ thống cảng, bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030​ của UBND tỉnh ...
 
   Thực hiện Công văn số 1598/UBND-KTN ngày 18/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật quy định về tổ chức và quản lý hoạt động kinh doanh bãi đỗ xe. ...
 
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
  
Thông báo phù hiệu 43B02105 không còn giá trị sử dụngNewVận tải phương tiệnTinThông báo phù hiệu 43B02105 không còn giá trị sử dụng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/29/2022 9:00NoĐã ban hành
Thông báo phù hiệu 48H00689 không còn giá trị sử dụngNewVận tải phương tiệnTinThông báo phù hiệu 48H00689 không còn giá trị sử dụng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/28/2022 8:00NoĐã ban hành
Thông báo phù hiệu 61H02919 không còn giá trị sử dụngNewVận tải phương tiệnTinThông báo phù hiệu 61H02919 không còn giá trị sử dụng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/28/2022 8:00NoĐã ban hành
Thông báo Phù hiệu hết giá trị sử dụng    NewVận tải phương tiệnTinThông báo Phù hiệu hết giá trị sử dụng    /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/25/2022 8:00NoĐã ban hành
Triển khai Chỉ thị về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong lĩnh vực du lịch trong tình hình mớiNewVận tải phương tiệnTinTriển khai Chỉ thị về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong lĩnh vực du lịch trong tình hình mới/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/24/2022 8:00NoĐã ban hành
Kế hoạch Sát hạch lái xe tháng 12 năm 2022Đào tạo sát hạchTinKế hoạch Sát hạch lái xe tháng 12 năm 2022/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/22/2022 11:00YesĐã ban hành
Thông báo Phù hiệu hết giá trị sử dụng  Vận tải phương tiệnTinThông báo Phù hiệu hết giá trị sử dụng  /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/17/2022 15:00NoĐã ban hành
Thông báo phù hiệu 78H00504 không còn giá trị sử dụngVận tải phương tiệnTinThông báo phù hiệu 78H00504 không còn giá trị sử dụng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/17/2022 15:00NoĐã ban hành
Thu hồi phù hiệu, biển hiệu của phương tiện vi phạm tốc độ khi trích xuất dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình trong tháng 9 năm 2022Vận tải phương tiệnTinThu hồi phù hiệu, biển hiệu của phương tiện vi phạm tốc độ khi trích xuất dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình trong tháng 9 năm 2022/PublishingImages/2022-11/tb_Key_21112022110249.png
11/17/2022 12:00YesĐã ban hành
Thông báo Phù hiệu hết giá trị sử dụng  Vận tải phương tiệnTinThông báo Phù hiệu hết giá trị sử dụng  /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/14/2022 15:00NoĐã ban hành
Triển khai thủ tục hợp quy và trang bị, duy trì ca bin đào tạo lái xe.Vận tải phương tiệnTinTriển khai thủ tục hợp quy và trang bị, duy trì ca bin đào tạo lái xe./PublishingImages/2022-11/tb_Key_21112022105828.png
11/11/2022 11:00YesĐã ban hành
Thông báo phù hiệu 95H00665 không còn giá trị sử dụngVận tải phương tiệnTinThông báo phù hiệu 95H00665 không còn giá trị sử dụng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/10/2022 10:00NoĐã ban hành
Thông báo phù hiệu 85C03812 không còn giá trị sử dụngVận tải phương tiệnTinThông báo phù hiệu 85C03812 không còn giá trị sử dụng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/10/2022 10:00NoĐã ban hành
Thông báo phù hiệu 60C02538 không còn giá trị sử dụngVận tải phương tiệnTinThông báo phù hiệu 60C02538 không còn giá trị sử dụng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/10/2022 10:00NoĐã ban hành
Thông báo phù hiệu 70C10066 không còn giá trị sử dụngVận tải phương tiệnTinThông báo phù hiệu 70C10066 không còn giá trị sử dụng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/10/2022 10:00NoĐã ban hành
Thông báo phù hiệu 61C18117 không còn giá trị sử dụngVận tải phương tiệnTinThông báo phù hiệu 61C18117 không còn giá trị sử dụng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/10/2022 9:00NoĐã ban hành
Thu hồi phù hiệu, biển hiệu của phương tiện vi phạm tốc độ khi trích xuất dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình trong tháng 8 năm 2022Tin Tức - Sự Kiện; Vận tải phương tiệnTinThu hồi phù hiệu, biển hiệu của phương tiện vi phạm tốc độ khi trích xuất dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình trong tháng 8 năm 2022/PublishingImages/2022-11/tb_Key_07112022140237.png
11/7/2022 15:00YesĐã ban hành
Thông báo ngừng khai thác tuyến xe buýt (MST 11) Tin Tức - Sự Kiện; Vận tải phương tiệnTinThông báo ngừng khai thác tuyến xe buýt (MST 11) /PublishingImages/2022-11/tb_Key_10112022092622.png
11/7/2022 10:00NoĐã ban hành
Thông báo ngừng khai thác tuyến xe buýt (MST 611) Tin Tức - Sự Kiện; Vận tải phương tiệnTinThông báo ngừng khai thác tuyến xe buýt (MST 611) /PublishingImages/2022-11/tb_Key_10112022093230.png
11/7/2022 10:00NoĐã ban hành
Thông báo phù hiệu 61C10937 không còn giá trị sử dụngVận tải phương tiệnTinThông báo phù hiệu 61C10937 không còn giá trị sử dụng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/3/2022 10:00NoĐã ban hành
Thông báo phù hiệu 61H08152 không còn giá trị sử dụngVận tải phương tiệnTinThông báo phù hiệu 61H08152 không còn giá trị sử dụng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/3/2022 10:00NoĐã ban hành
Thông báo phù hiệu 77C15546 không còn giá trị sử dụngVận tải phương tiệnTinThông báo phù hiệu 77C15546 không còn giá trị sử dụng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/3/2022 10:00NoĐã ban hành
Thông báo phù hiệu 61H07943 không còn giá trị sử dụngVận tải phương tiệnTinThông báo phù hiệu 61H07943 không còn giá trị sử dụng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/3/2022 10:00NoĐã ban hành
Thông báo phù hiệu 50H04233 không còn giá trị sử dụngVận tải phương tiệnTinThông báo phù hiệu 50H04233 không còn giá trị sử dụng/PublishingImages/2022-11/tb_Key_14112022090750.png
10/31/2022 10:00NoĐã ban hành
Thông báo phù hiệu 61C28136 không còn giá trị sử dụngVận tải phương tiệnTinThông báo phù hiệu 61C28136 không còn giá trị sử dụng/PublishingImages/2022-11/tb_Key_14112022091115.png
10/31/2022 10:00NoĐã ban hành
Tăng cường thực hiện các quy định trong hoạt động kinh doanh vận tải Vận tải phương tiệnTinTăng cường thực hiện các quy định trong hoạt động kinh doanh vận tải /PublishingImages/2022-11/tb_Key_14112022091512.png
Thực hiện Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;
Thực hiện Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.
10/27/2022 10:00NoĐã ban hành
Thông báo Phù hiệu hết giá trị sử dụng  Vận tải phương tiệnTinThông báo Phù hiệu hết giá trị sử dụng  /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/27/2022 10:00NoĐã ban hành
Thông báo Phù hiệu hết giá trị sử dụngVận tải phương tiệnTinThông báo Phù hiệu hết giá trị sử dụng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/27/2022 9:00NoĐã ban hành
Kế hoạch sát hạch lái xe tháng 11 năm 2022Đào tạo sát hạchKế hoạch sát hạch lái xe tháng 11 năm 2022/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/24/2022 11:00YesĐã ban hành
Tăng cường kiểm soát tải trọng xe trên các tuyến đường bộ đi qua địa bàn tỉnhVận tải phương tiệnTinTăng cường kiểm soát tải trọng xe trên các tuyến đường bộ đi qua địa bàn tỉnh/PublishingImages/2022-11/tb_Key_14112022091313.png
Thực hiện Văn bản số 128/KQLĐBIV-TTr ngày 17/10/2022 của Khu Quản lý đường bộ IV về việc tăng cường kiểm soát tải trọng xe trên các tuyến đường bộ đi qua địa bàn tỉnh.
10/24/2022 10:00NoĐã ban hành
1 - 30Next
Ảnh
Video