Tin Tức
 
Nhân dịp sắp đến ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6/2107, chiều ngày 27/5/2017, Công đoàn – Đoàn Thanh niên Sở GTVT Bình Dương tổ chức Ngày hội thiếu nhi với sự tham gia của hơn 60 em thiếu nhi là con của ...
 
Thuận cho quản lý, tiện cho khách hàng là những gì mà TCT Vận tải Hà Nội (Transerco) có được thông qua việc ra mắt Trung tâm điều hành xe buýt và phần mềm Timbuyt.vn.
 
​   Đề kịp thời phát hiện, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, vi phạm về các quy định về kinh doanh vận tải như: chạy xe sai luồng, tuyến; đón, ...
 
1. Công ty TNHH NH  KS Thắng Lợi (Taxi Thắng Lợi)Số điện thoại: 06503.868686 2. Công ty TNHH Đức Thảo (taxi Sông Bé)Số điện thoại: 06503.828282 3. HTX vận tải hành du lịch hành ...
 
​Đính kèm Kế hoạch: 131-090117.pdf
 
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
  
Hướng dẫn thực hiện việc đi lại trên địa bàn tỉnhNewTin Tức - Sự Kiện; Vận tải phương tiệnTinHướng dẫn thực hiện việc đi lại trên địa bàn tỉnh/PublishingImages/2021-10/unnamed_Key_25102021150807.png
Căn cứ Văn bản số 5412/UBND-VX ngày 22/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc thực hiện các biện pháp tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
Theo văn bản số 3855 /SGTVT-VTPTNL ngày 22/10/2021 của Sở Giao thông vận tải Bình Dương về việc hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh bảo đảm thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát dịch bệnh Covid-19.
10/25/2021 16:00YesĐã ban hành
Hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh đảm bảo thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát dịch bệnh Covid-19Tin Tức - Sự Kiện; Vận tải phương tiệnTinHướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh đảm bảo thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát dịch bệnh Covid-19/PublishingImages/2021-10/Thong bao_Key_23102021112210.png
10/22/2021 12:00YesĐã ban hành
Thông báo Phù hiệu hết giá trị sử dụngTin Tức - Sự Kiện; Vận tải phương tiệnTinThông báo Phù hiệu hết giá trị sử dụng/PublishingImages/2021-10/thongbao_Key_22102021083552.jpg
10/22/2021 9:00NoĐã ban hành
Thông báo Tổ chức giao thông tạm thời cho một số phương tiện vận chuyển công nhân, chuyên gia giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận lần 3 (ngày 22/10/2021)Tin Tức - Sự Kiện; Vận tải phương tiệnTinThông báo Tổ chức giao thông tạm thời cho một số phương tiện vận chuyển công nhân, chuyên gia giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận lần 3 (ngày 22/10/2021)/PublishingImages/2021-10/thongbao_Key_22102021084617.jpg
10/22/2021 9:00YesĐã ban hành
KẾ HOẠCH SÁT HẠCH LÁI XE THÁNG 11 NĂM 2021Đào tạo sát hạchKẾ HOẠCH SÁT HẠCH LÁI XE THÁNG 11 NĂM 2021/PublishingImages/2021-10/Hinhsathach_Key_20102021103001.jfif
10/20/2021 11:00YesĐã ban hành
Thông báo Tổ chức giao thông tạm thời cho một số phương tiện vận chuyển công nhân, chuyên gia giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận lần 2 (ngày 19/10/2021)Tin Tức - Sự Kiện; Vận tải phương tiệnTinThông báo Tổ chức giao thông tạm thời cho một số phương tiện vận chuyển công nhân, chuyên gia giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận lần 2 (ngày 19/10/2021)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/19/2021 17:00YesĐã ban hành
Thông báo Phù hiệu hết giá trị sử dụngTin Tức - Sự Kiện; Vận tải phương tiệnTinThông báo Phù hiệu hết giá trị sử dụng/PublishingImages/2021-10/Thong bao_Key_19102021165756.png
10/19/2021 17:00YesĐã ban hành
Thông báo Tổ chức giao thông tạm thời cho một số phương tiện vận chuyển công nhân, chuyên gia giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận (ngày 15/10/2021)Tin Tức - Sự Kiện; Vận tải phương tiệnTinThông báo Tổ chức giao thông tạm thời cho một số phương tiện vận chuyển công nhân, chuyên gia giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận (ngày 15/10/2021)/PublishingImages/2021-10/thongbao_Key_15102021152715.jpg
10/15/2021 16:00YesĐã ban hành
Hướng dẫn tạm thời vận chuyển công nhân, chuyên gia Tin Tức - Sự KiệnTinHướng dẫn tạm thời vận chuyển công nhân, chuyên gia /PublishingImages/2021-10/unnamed_Key_13102021141521.png
Sở Giao thông vận tải Bình Dương hướng dẫn tạm thời việc di chuyển đối với công nhân, chuyên gia, cán bộ, nhân viên, chủ doanh nghiệp của công ty di chuyển bằng xe ô tô từ tỉnh Bình Dương đến Thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại, cụ thể như sau:
10/13/2021 15:00YesĐã ban hành
Thông báo về việc tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe trở lại sau thời gian tạm dừng để phòng, chống dịch covid-19Đào tạo sát hạch; Tin Tức - Sự KiệnTinThông báo về việc tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe trở lại sau thời gian tạm dừng để phòng, chống dịch covid-19/PublishingImages/2021-10/unnamed_Key_13102021141948.png
Căn cứ Công văn số 4988/UBND-VX ngày 01/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc thực hiện kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới và từng bước phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, Sở Giao thông vận tải Bình Dương thông báo:
10/13/2021 15:00YesĐã ban hành
Ban hành quy định tạm thời về hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh, thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát dịch bệnh Covid-19Tin Tức - Sự Kiện; Vận tải phương tiệnTinBan hành quy định tạm thời về hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh, thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát dịch bệnh Covid-19/PublishingImages/2021-10/unnamed_Key_13102021142455.png
10/13/2021 15:00YesĐã ban hành
Thông báo tiếp nhận thủ tục hành cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe quá thời hạn sử dụngĐào tạo sát hạch; Tin Tức - Sự KiệnTinThông báo tiếp nhận thủ tục hành cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe quá thời hạn sử dụng/PublishingImages/2021-10/tải xuống_Key_12102021145829.jfif
10/12/2021 15:00YesĐã ban hành
Hướng dẫn tạm thời đi lại của người lao động làm việc trong các doanh nghiệp, cơ sở, hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bình DươngTin Tức - Sự KiệnTinHướng dẫn tạm thời đi lại của người lao động làm việc trong các doanh nghiệp, cơ sở, hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bình Dương/PublishingImages/2021-10/thongbao_Key_11102021160906.jpg
10/9/2021 17:00YesĐã ban hành
Thông báo Phù hiệu hết giá trị sử dụngTin Tức - Sự Kiện; Vận tải phương tiệnTinThông báo Phù hiệu hết giá trị sử dụng/PublishingImages/2021-10/Thong bao_Key_03102021082758.png
10/3/2021 9:00YesĐã ban hành
Thực hiện chế độ báo cáo hoạt động kinh doanh vận tải định kỳTin Tức - Sự Kiện; Vận tải phương tiệnTinThực hiện chế độ báo cáo hoạt động kinh doanh vận tải định kỳ/PublishingImages/2021-10/Thong bao_Key_03102021082414.png
10/2/2021 9:00YesĐã ban hành
Về việc nhắc nhở, chấn chỉnh phương tiện, lái xe có dấu hiệu vi phạm quy định trong hoạt động kinh doanh vận tảiTin Tức - Sự Kiện; Vận tải phương tiệnTinVề việc nhắc nhở, chấn chỉnh phương tiện, lái xe có dấu hiệu vi phạm quy định trong hoạt động kinh doanh vận tải/PublishingImages/2021-09/thongbao_Key_28092021152308.jpg
​Để tăng cường công tác quản lý hoạt động vận tải, theo dõi, giám sát hoạt động của phương tiện trong công tác phòng chống dịch, đồng thời chấn chỉnh nhắc nhở các  phương tiện kinh doanh vận tải tuân thủ các quy đinh về điều kiện kinh doanh vận tải khi tham gia lưu thông vận tải hàng hóa.
9/28/2021 16:00YesĐã ban hành
Triển khai thử nghiệm phần mềm để kiểm soát lái xe và người đi cùng trên xe ô tô vận tải hàng hoá bằng mã QRCode của C06 thay cho mã QRCode của ngành GTVTTin Tức - Sự Kiện; Vận tải phương tiệnTinTriển khai thử nghiệm phần mềm để kiểm soát lái xe và người đi cùng trên xe ô tô vận tải hàng hoá bằng mã QRCode của C06 thay cho mã QRCode của ngành GTVT/PublishingImages/2021-09/thongbao_Key_28092021150830.jpg
​Để thống nhất sử dụng một phần mềm phục vụ phòng, chống dịch Covid-19, đồng thời thực hiện việc quản lý di biến động của người dân ra vào vùng dịch đạt hiệu quả cao trong công tác quản lý, truy vết người nghi nhiễm Covid-19.
Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Dương triển khai đến các đơn vị một số nội dung như sau:
9/26/2021 16:00YesĐã ban hành
Thông báo Phù hiệu hết giá trị sử dụngVận tải phương tiệnTinThông báo Phù hiệu hết giá trị sử dụng/PublishingImages/2021-09/thongbao_Key_28092021153223.jpg
9/26/2021 16:00YesĐã ban hành
Cảng vụ Đường thủy nội địa Bình Dương tham gia hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid - 19Hoạt động đoàn thể; Tin Tức - Sự KiệnCảng vụ Đường thủy nội địa Bình Dương tham gia hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid - 19/PublishingImages/2021-09/Cang 1_Key_21092021173257.jpg
9/21/2021 18:00YesĐã ban hành
Thanh tra Giao thông vận tải phối hợp cùng với Đoàn Cơ sở Sở Giao thông vận tải hỗ trợ hơn 15 tấn rau, củ, quả cho người dân thành phố Thủ Dầu MộtTin Tức - Sự Kiện; Hoạt động đoàn thểThanh tra Giao thông vận tải phối hợp cùng với Đoàn Cơ sở Sở Giao thông vận tải hỗ trợ hơn 15 tấn rau, củ, quả cho người dân thành phố Thủ Dầu Một/PublishingImages/2021-09/anh2_Key_21092021113116.jpg
9/20/2021 11:00YesĐã ban hành
 Thông báo Phù hiệu hết giá trị sử dụngTin Tức - Sự Kiện; Vận tải phương tiệnTin Thông báo Phù hiệu hết giá trị sử dụng/PublishingImages/2021-09/Thong bao_Key_18092021102916.png
9/17/2021 11:00NoĐã ban hành
Tiếp tục triển khai Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ nội dung về lắp đặt camera trên xe theo quy định tại Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ Tin Tức - Sự Kiện; Vận tải phương tiệnTinTiếp tục triển khai Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ nội dung về lắp đặt camera trên xe theo quy định tại Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ /PublishingImages/2021-09/Thong bao_Key_20092021175324.png
9/16/2021 18:00YesĐã ban hành
Thanh tra Giao thông vận tải tặng quà cho người lao động Phú Yên trở về quêHoạt động đoàn thể; Tin Tức - Sự KiệnThanh tra Giao thông vận tải tặng quà cho người lao động Phú Yên trở về quê/PublishingImages/2021-09/Anh_Key_12092021114719.png
9/12/2021 12:00YesĐã ban hành
Thanh tra Giao thông vận tải tham gia hỗ trợ người dân trong thời gian khó khăn do dịch bệnh Covid - 19Tin Tức - Sự Kiện; Hoạt động đoàn thểThanh tra Giao thông vận tải tham gia hỗ trợ người dân trong thời gian khó khăn do dịch bệnh Covid - 19/PublishingImages/2021-09/Anh 1_Key_11092021103741.jpg
9/11/2021 11:00YesĐã ban hành
Triển khai phần mềm khai báo y tế để quản lý di biến động của người dân ra vào vùng dịch Tin Tức - Sự Kiện; Vận tải phương tiệnTinTriển khai phần mềm khai báo y tế để quản lý di biến động của người dân ra vào vùng dịch /PublishingImages/2021-09/Thong bao_Key_11092021092417.png
​Nhằm khẩn trương triển khai phần mềm quản lý di biến động của người ra vào vùng dịch, qua đó quản lý tốt di biến động của người dân ra vào vùng dịch, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới kiểm soát tốt dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.
9/11/2021 10:00YesĐã ban hành
Triển khai phần mềm Quản lý công dân vùng dịch phòng ngừa Covid-19 của Bộ Công anTin Tức - Sự Kiện; Vận tải phương tiệnTinTriển khai phần mềm Quản lý công dân vùng dịch phòng ngừa Covid-19 của Bộ Công an/PublishingImages/2021-08/Thong bao_Key_30082021125231.png
Thực hiện Văn bản số 171/CAT-PC06 ngày 13/8/2021 của Công An tỉnh Bình Dương về việc phối hợp triển khai phần mềm Quản lý công dân vùng dịch phòng ngừa Covid-19 của Bộ Công an.
8/30/2021 13:00YesĐã ban hành
Tiếp tục triển khai vận hành phần mềm kê khai thông tin Giấy nhận diện cho phương tiện vận tải hàng hóaTin Tức - Sự Kiện; Vận tải phương tiệnTinTiếp tục triển khai vận hành phần mềm kê khai thông tin Giấy nhận diện cho phương tiện vận tải hàng hóa/PublishingImages/2021-08/Thong bao_Key_28082021091415.png
Thực hiện Văn bản số 6102/TCĐBVN-KHCN,MT&HTQT ngày 25/8/2021 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc triển khai vận hành phần mềm kê khai thông tin Giấy nhận diện cho phương tiện vận tải hàng hóa.
Ngày 26/8/2021, Sở Giao thông vận tải ban hành Văn bản số 3014/SGTVT-VTPTNL về việc triển khai vận hành phần mềm kê khai thông tin Giấy nhận diện cho phương tiện vận tải hàng hóa.
8/27/2021 10:00YesĐã ban hành
Thông báo triển khai vận hành phần mềm kê khai thông tin Giấy nhận diện cho phương tiện vận tải hàng hóaTin Tức - Sự Kiện; Vận tải phương tiệnTinThông báo triển khai vận hành phần mềm kê khai thông tin Giấy nhận diện cho phương tiện vận tải hàng hóa/PublishingImages/2021-08/Thong bao_Key_27082021092510.png
Để bảo đảm công tác triển khai, vận hành thử nghiệm phần mềm đáp ứng các yêu cầu về nghiệp vụ cũng như hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho Doanh nghiệp kinh doanh vận tải, vận chuyển hàng hóa liên quan đến các vùng thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
8/26/2021 10:00YesĐã ban hành
Thông báo Về việc tiếp nhận thủ tục hành chính cấp, đổi giấy phép lái xe hết hạn sử dụngTin Tức - Sự KiệnTinThông báo Về việc tiếp nhận thủ tục hành chính cấp, đổi giấy phép lái xe hết hạn sử dụng/PublishingImages/2021-08/Thong bao_Key_23082021080917.png
​Căn cứ Công văn số 5371/TCĐBVN-QLPT&NL ngày 30/7/2021 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc trả lời văn bản số 2605/SGTVT-VTPTNL ngày 20/7/2021 của Sở Giao thông vận tải (GTVT) Bình Dương;

Căn cứ Thông báo số 2596/TB-SGTVT ngày 19/7/2021 của Sở Giao thông vận tải về việc tạm dừng thủ tục hành chính (TTHC) cấp, đổi Giấy phép lái xe thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở  GTVT Bình Dương .
8/23/2021 9:00YesĐã ban hành
Hỗ trợ đưa người có vé máy bay đi nước ngoài đến cảng hàng không quốc tế để thực hiện chuyến bayTin Tức - Sự Kiện; Vận tải phương tiệnTinHỗ trợ đưa người có vé máy bay đi nước ngoài đến cảng hàng không quốc tế để thực hiện chuyến bay/PublishingImages/2021-08/Thong bao_Key_19082021105611.png

Thực hiện Văn bản số 8272/BGTVT-VT ngày 11/8/2021 của Bộ Giao thông vận tải về việc hỗ trợ đưa người có vé máy bay đi nước ngoài đến cảng hàng không quốc tế để thực hiện chuyến bay;
Thực hiện Công văn số 4013/UBND-KT ngày 17/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc thực hiện Văn bản số 8272/BGTVT-VT ngày 11/8/2021 của Bộ Giao thông vận tải;
8/19/2021 11:00YesĐã ban hành
1 - 30Next
Ảnh
Video