Tin Tức
Thứ 2, Ngày 10/05/2021, 16:00
Đôn đốc thực hiện lắp đặt camera trên xe và áp dụng phần mềm quản lý bến xe theo lộ trình quy định tại Nghị định 10/2020/NĐ-CP
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
10/05/2021

       Căn cứ Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

       Căn cứ Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

      Thực hiện Công văn số 12866/BGTVT-KHCN ngày 16/12/2020 của Bộ Giao thông vận tải về việc lắp đặt camera lên phương tiện kinh doanh vận tải đường bộ theo quy định tại Nghị định 10/2020/NĐ-CP và Thông tư 12/2020/TT-BGTVT.

       Thực hiện Công văn số 2102/TCĐBVN- VT ngày 09/4/2021 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc đôn đốc thực hiện lắp đặt camera trên xe và áp dụng phần mềm quản lý bến xe theo lộ trình quy định tại Nghị định 10/2020/NĐ-CP.

        Nhằm đảm bảo thực hiện đúng lộ trình lắp đặt camera và lộ trình áp dụng phần mềm quản lý bến xe khách nhằm phục vụ công tác quản lý hoạt động kinh doanh vận tải và quản lý bến xe khách theo đúng quy định. Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Dương đề nghị các đơn vị thực hiện các nội dung sau:


Chi tiết được đính kèm theo 1637-100521.signed.pdf


       Sở Giao thông vận tải Bình Dương đề nghị các đơn vị triển khai, thực hiện theo đúng quy định./.

Lượt người xem:  Views:   203
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (Click)

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Tin Tức