Tin Tức
Thứ 2, Ngày 12/04/2021, 09:00
Danh sách các phương tiện thông qua dữ liệu thiết bị giám sát hành trình tháng 10, 11, 12 năm 2020 và tháng 01 năm 2021
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
12/04/2021

      Thực hiện Văn bản số 1367/TCĐBVN-VT ngày 11/3/2021 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc khai thác, sử dụng dữ liệu từ thiết bị GSHT trong thời gian cập nhật biển báo tốc độ theo từng cung đường trên hệ thống của Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

       Thực hiện Văn bản số 1865/TCĐBVN-VT ngày 31/3/2021 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về Kế hoạch cao điểm kiểm tra, theo dõi, chấn chỉnh và xử lý vi phạm thông qua dữ liệu thiết bị giám sát hành trình.

      Theo Báo cáo số 102/TrT-KH, Báo cáo số 102/TrT-KH, Báo cáo số 102/TrT-KH và Báo cáo số 102/TrT-KH ngày 25/3/2021 của Trung tâm Quản lý và Điều hành vận tải hành khách công cộng về việc báo cáo kết quả theo dõi, kiểm tra hoạt động của phương tiện kinh doanh vận tải trên thiết bị giám sát hành trình tháng 10/2020, tháng 11/2020, tháng 12/2020 và tháng 01/2021.

       Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Dương đề nghị các đơn vị kinh doanh vận tải các nội dung sau:

        1. Đối với các phương tiện vi phạm về không truyền dữ liệu thiết bị giám sát hành trình: (theo danh sách trong phụ lục 1,2, 3, 4 đính kèm theo)

        - Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Dương đề nghị các đơn vị kinh doanh vận tải có báo cáo giải trình về các trường hợp phương tiện vi phạm không truyền dữ liệu trong tháng để làm cơ sở xem xét và quyết định xử lý vi phạm.

         - Thời gian gửi báo cáo giải trình đến hết ngày 20/4/2021.

        2. Đối với trường hợp vi phạm về thời gian lái xe liên tục: (theo danh sách trong phụ lục 5,6,7,8 đính kèm theo)

         - Đề nghị các đơn vị thông báo và yêu cầu đội ngũ lái xe nghiêm chỉnh chấp hành quy định về thời gian lái xe để đảm bảo an toàn giao thông.

​        Đề nghị các đơn vị kinh doanh vận tải truy cập để xem danh sách các phương tiện vi phạm không truyền dữ liệu thiết bị giám sát hành trình và thời gian lái xe./.


Đính kèm: công văn và phụ lục.rar

Lượt người xem:  Views:   698
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (Click)

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Tin Tức