Tin Tức
Thứ 3, Ngày 23/03/2021, 16:00
Hướng dẫn thực hiện kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
23/03/2021

       Căn cứ Nghị định 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải; Thông tư 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ. Theo đó đơn vị kinh doanh vận tải phải bổ sung trình độ đối với người điều hành vận tải tối thiểu trình độ từ sơ cấp vận tải trở lên trước ngày 31/12/2021.

       Thực hiện Kế hoạch số 3953/KH-UBND ngày 14/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

         Để hỗ trợ cho đơn vị kinh doanh vận tải nâng cao trình độ người điều hành vận tải của đơn vị, Sở Giao thông vận tải hướng dẫn như sau:


​Chi tiết được đính kèm theo 1001-230321.pdf


        Sở Giao thông vận tải đề nghị các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định. Trong quá trình triển khai thực hiện có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ đơn vị phản ánh về Sở Giao thông vận tải (Phòng Quản lý Vận tải Phương tiện và Người lái) để được hướng dẫn./. 

Lượt người xem:  Views:   186
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (Click)

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Tin Tức