Tin Tức
Thứ 3, Ngày 23/02/2021, 15:00
Triển khai các quy định mới về tổ chức quản lý hoạt động KDVT bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ tại Thông tư 02/2021/TT-BGTVT ngày 04/02/2021
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
23/02/2021

      Căn cứ Thông tư số 02/2021/TT-BGTVT ngày 04 tháng 02 năm 2021 của Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ (sau đây gọi tắt là Thông tư số 02).

     Sở Giao thông vận tải thông tin đến các đơn vị kinh doanh vận tải, bến xe khách một số nội dung, quy định mới, bổ sung, sửa đổi trong Thông tư 02 so với Thông tư 12/2020/TT-BGTVT ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Bộ Giao thông vận tải như sau:

 

Chi tiết được đính kèm theo 609-230221.signed.pdf


    Thông tư 02 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 3 năm 2021. Bãi bỏ Điều 3 và Điều 4 của Thông tư liên tịch số 152/2014/TTLT-BTC-BGTVT ngày 15/10/2014 của Bộ Tài chính và Bộ Giao thông vận tải về hướng dẫn thực hiện giá cước vận tải bằng xe ô tô và giá dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

     Việc niêm yết tại quầy bán vé, trên xe ô tô các thông tin theo quy định tại Điều 4 của Thông tư số 152/2014/TTLT-BTC-BGTVT ngày 15 tháng 10 năm 2014 của Bộ Tài chính và Bộ Giao thông vận tải về hướng dẫn thực hiện giá cước vận tải bằng xe ô tô và giá dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ được tiếp tục thực hiện đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2021.

    Thông tư số 02 được Sở Giao thông vận tải công bố trên trang web https://sgtvt.binhduong.gov.vn/Pages/Home.aspx/Hệ thống văn bản pháp luật/Văn bản quy phạm pháp luật.

     Trên đây là một số nội dung mới được quy định trong Thông tư số 02/2021/TT-BGTVT ngày 04/02/2021 của Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, đề nghị các đơn vị kinh doanh vận tải, bến xe khách tổ chức thực hiện theo quy định./.

Lượt người xem:  Views:   540
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (Click)

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Tin Tức