Tin Tức
Thứ 4, Ngày 13/01/2021, 11:00
Thống kê phương tiện kinh doanh vận tải phải lắp đặt camera theo Nghị định 10/2020/NĐ-CP
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
13/01/2021

​          Căn cứ quy định tại Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

        Căn cứ Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/05/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bẳng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ;

         Thực hiện Công văn số 9476/TCĐBVN-VT của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc thống kê phương tiện kinh doanh vận tải phải lắp đặt camera theo Nghị định 10/2020/NĐ-CP.

           Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Dương báo cáo như sau:

           1. Thống kê các loại phương tiện thuộc đối tượng phải lắp camera của các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn theo quy định (Có phụ lục kèm theo  Tải về 190-130121.pdf).

          2. Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Dương có Văn bản số 5172/SGTVT-VTPT&NL ngày 24/12/2020 về việc lắp đặt camera lên phương tiện kinh doanh vận tải đường bộ theo quy định tại Nghị định 10/2020/NĐ-CP và Thông tư 12/2020/TT-BGTVT đến các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh.

          - Tiếp tục tuyên truyền đến các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn về lộ trình lắp đặt camera theo quy định tại Điều 13, Điều 14 và Điều 34 của Nghị định số 10/2020/NĐ-CP và các quy định, hướng dẫn về quản lý, sử dụng dữ liệu hình ảnh từ camera lắp trên xe ô tô kinh doanh vận tải tại Điều 8, Điều 9, Điều 10 và Điều 13 của Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT./.

Lượt người xem:  Views:   762
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (Click)

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Tin Tức