Tin Tức
Thứ 2, Ngày 07/12/2020, 09:00
Thông báo rà soát, cập nhật thông tin lái xe trên thiết bị giám sát hành trình
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
07/12/2020

        Thực hiện Công văn số 8734/TCĐBVN-VT ngày 27/11/2020 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc rà soát, cập nhật thông tin lái xe trên thiết bị giám sát hành trình (GSHT).

        Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Dương đề nghị các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh thực hiện các nội dung sau:

        1. Các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh
         - Phối hợp với các đơn vị cung cấp thiết bị giám sát hành trình rà soát, cập nhật thông tin về lái xe trên thẻ định danh lái xe đảm bảo đúng số giấy phép lái xe và tên lái xe theo đúng quy định tại Phụ lục 3 QCVN 31:20/BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.
         - Yêu cầu lái xe thực hiện nghiêm quy định về sử dụng thẻ nhận dạng lái xe theo quy định tại Khoản 6 Điều 12 của Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.
         - Báo cáo kết quả thực hiện việc cập nhật thông tin về lái xe trên thẻ định danh lái xe về Sở trước ngày 15/02/2021.

        2. Phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái
        - Triển khai, đôn đốc các đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện rà soát, cập nhật thông tin về lái xe trên thẻ định danh lái xe theo quy định;
        - Tổng hợp kết quả thực hiện và báo cáo về Tổng cục Đường bộ Việt Nam trước ngày 20/02/2021.

        Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Dương đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện việc rà soát, cập nhật thông tin lái xe trên thiết bị giám sát hành trình theo quy định./.


Đính kèm Công văn: 4782-071220.pdf 

Lượt người xem:  Views:   142
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (Click)

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Tin Tức