Tin Tức
Thứ 6, Ngày 17/04/2020, 16:00
Kế hoạch định kỳ chuyển đổi vị trí công tác năm 2020
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
17/04/2020

​        Ngày 01/7/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 59/2019/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng chống tham nhũng, trong đó ban hành các quy định cụ thể về định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức; bãi bỏ các quy định tại Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 về quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định số 150/2013/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định số 158/2007/NĐ-CP,

        Sở Giao thông vận tải Bình Dương xây dựng kế hoạch định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức năm 2020 (Kế hoạch kèm theo)

Lượt người xem:  Views:   266
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (Click)

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Tin Tức