Tin Tức
Thứ 4, Ngày 26/02/2020, 15:00
Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
26/02/2020

      Căn cứ Kế hoạch số 1404/KH-UBND ngày 10/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016 -2020;

      Sở Giao thông vận tải xây dựng Kế hoạch ứng dụng (CNTT) năm 2020 với mục tiêu như sau:

     - Ứng dụng CNTT trong quản lý điều hành hoạt động của cơ quan, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao của ngành;       - Thực hiện nghiêm túc việc sử dụng thư điện tử công vụ để kết nối, trao đổi thông tin phục vụ nhiệm vụ được giao giữa Sở Giao thông vận tải với các cơ quan từ tỉnh đến huyện và các sở, ban, ngành của tỉnh, thông qua phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc;

    - Tiếp tục duy trì thực hiện các phần mềm ứng dụng hiện có để phục vụ xử lý công việc, đáp ứng nhu cầu trong quản lý, chỉ đạo điều hành tại cơ quan Văn phòng Sở đến các phòng, đơn vị trực thuộc;

    - Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện ứng dụng tin học hóa, giảm bớt các công việc bằng thủ công, từng bước hiện đại hóa các công việc hành chính. Đảm bảo cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 trên cổng thông tin điện tử của Sở, của Tỉnh. Trong năm 2020, tiếp tục thực hiện rà soát, cung cấp thêm một số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 để giúp các tổ chức, công dân thuận tiện trong việc giải quyết hồ sơ được nhanh chóng, kịp thời đảm bảo đúng quy định;

    - Tiếp tục rà soát, cập nhật bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở để cập nhật vào phần mềm "Một cửa điện tử", phục vụ nhu cầu giải quyết công việc có liên quan đến TTHC của cá nhân và tổ chức được nhanh chóng và thuận tiện hơn.


Đính kèm kế hoạch theo link này: 640-260220.signed.pdf

Lượt người xem:  Views:   202
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (Click)

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Tin Tức