Tin Tức
Thứ 5, Ngày 02/01/2020, 15:00
Báo cáo Tình hình xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia tcvn iso 9001 tại sở giao thông vận tải năm 2019
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
02/01/2020

​         Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

         Căn cứ Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Qui định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/03/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

          Căn cứ Kế hoạch số 1642/KH-UBND ngày 16/04/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019;

Thực hiện Công văn số 82/TĐC-NV, ngày 21/10/2019 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng về việc báo cáo tình hình xây dựng và áp dụng Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001;

         Sở Giao thông vận tải báo cáo kết quả thực hiện như sau: (đính kèm kế hoạch: 4326-221119.signed.pdf )

Lượt người xem:  Views:   35
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (Click)

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Tin Tức