Tin Tức
Thứ 4, Ngày 19/02/2020, 16:00
Tham gia lấy ý kiến Quyết định quy định Giá dịch vụ sử dụng đò, phà trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
19/02/2020

    Thực hiện Công văn số 3243/UBND-KTN ngày 01/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc thực hiện Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ; Trong đó, Sở Giao thông vận tải triển khai thực hiện Giá dịch vụ sử dụng bến đò, phà. 

    Theo Công văn số 04/STC-NS ngày 03/01/2020 của Sở Tài chính về việc thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.

    Hiện trên địa bàn tỉnh Bình Dương có 19 bến khách ngang sông được Sở Giao thông vận tải cấp giấy phép hoạt động theo Thông tư số 50/2014/TT-BGTVT ngày 17/10/2014 của Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý cảng, bến thủy nội địa. Trên tuyến sông Đồng Nai có 10 bến, các bến hoạt động kinh doanh vận chuyển khách qua lại giữa hai địa phương được áp dụng giá dịch vụ sử dụng đò, phà theo Quyết định số 34/2017/QĐ-UBND ngày 18/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai. Trên tuyến sông Sài Gòn có 09 bến, các bến hoạt động kinh doanh áp dụng giá dịch vụ sử dụng đò, phà theo Quyết định số 36/2019/QĐ-UBND ngày 19/12/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

    Dự thảo "Quyết định quy định Giá dịch vụ  sử dụng đò, phà trên địa bàn tỉnh Bình Dương" do Sở Giao thông vận tải soạn thảo theo các quy định: Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013; Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016; Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Thông tư số 233/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính. Nhằm thực hiện Giá dịch vụ  sử dụng đò, phà trên địa bàn tỉnh Bình Dương tương đồng với các Quyết định số 34/2017/QĐ-UBND ngày 18/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, Quyết định số 36/2019/QĐ-UBND ngày 19/12/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Sở Giao thông vận tải xây dựng Giá dịch vụ  sử dụng đò, phà như sau: (đính kèm theo Công văn số 514/SGTVT-VTPTNL ngày 18/2/2020 của Sở Giao thông vận tải).


Đính kèm Công văn: 514-180220.signed.pdf


Lượt người xem:  Views:   77
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (Click)

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Tin Tức