Tin Tức
Thứ 6, Ngày 27/12/2019, 11:00
Kế hoạch Sát hạch lái xe tháng 01 năm 2020
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
27/12/2019

     Căn cứ Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ Giao thông vận tải Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ;

     Qua xem xét Kế hoạch đăng ký lịch sát hạch lái xe của các Cơ sở Đào tạo lái xe cơ giới đường bộ trên địa bàn tỉnh, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Dương lập Kế hoạch sát hạch lái xe tháng 01/2020, cụ thế như sau:

Ngày sát hạchĐịa điểm sát hạchHạng

SỐ

luọng

Co' sở' đào tạo
A. SÁT HẠCH Ô TÔ
02/01/2020 (Thử 5)Trung tâm sát hạch lái xe Bình DươngB=112,c=20, D=10, E=10, Fc=08160Trung tâm KNTH cơ giới 1 GTVT Thuận An 1
Trung tâm sát hạch lái xe Bình Dương

Bl=01, B2=31

c=02

34Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp tư thục Bình Dương
03/01/2020 (Thứ 6)Trung tâm GDNN lái xe Sóng ThầnB=210,c=70280Trường Cao đắng đường sắt phân hiệu Phía Nam
06/01/2020 (Thứ 2)Trung tâm sát hạch lái xe Bình DươngB=130,C=Ố4194Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Dương
07/01/2020 (Thứ 3)Trung tâm sát hạch lái xe Sóng ThầnB=250250Trung tâm GDNN lái xe Sóng Thần
08/01/2020 (Thứ 4)Trung tâm sát hạch lái xe An CưB=250,c=30280Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp lái xe An Cư
09/01/2020 (Thứ 5)Trung tâm sát hạch lái xe Bình DươngB=150, c=25 D=18, E=15,208Trường Cao đẳng Việt Nam Hàn Quốc Bình Dương
10/01/2020 (Thứ 6)Trung tâm sát hạch lái xe Sóng ThầnB=140,c=60200Trung tâm GDNN lái xe Sóng Thần
14/01/2020 (Thứ 3)Trung tâm sát hạch lái xe Bình DươngB=210,c=30240Trung tâm GDNN - sát hạch lái xe Bình Dương - Trễ hạn GPLX
15/01/2020 (Thứ 4)Trung tâm sát hạch lái xe An CưB=250,c=30280Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp lái xe An Cư
B. SÁT HẠCH MÔ TÔ
 Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninhAI300Cty TNHH MTV vi tính Quang Minh Phát

04/01/2020

(T7)

sinh viên   
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp tư thục Bình DươngAI270Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp tư thục Bình Dương
Trường Trung câp kỹ thuật và nghiệp vụ công đoànAI250Trường Trung cấp kỹ thuật và nghiệp vụ công đoàn

05/01/2020

(CN)

Trung tâm sát hạch lái xe An CưAl, A2300Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp lái xe An Cư
Trường Cao đắng đường sắt phân hiệu Phía NamAI280Trường Cao đẳng đường sắt phân hiệu Phía Nam
Trung tâm KNTH cơ giới GTVT Thuận AnAl, A2, A3250Trung tâm KNTH cơ giới GTVT Thuận An
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp tư thục Bình DươngA230Trung tâm KNTH cơ giới GTVT Thuận An

11/01/2020

(T7)

Trung tâm GDNN lái xe Sóng ThầnAl, A2270Trung tâm GDNN lái xe Sóng Thần
Trung tâm dịch vụ việc làm Bình DươngAI200Trung tâm dịch vụ việc làm Bình Dương_______
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp tư thục Bình DươngAI270

Trung tâm Giáo dệí^T^ghề

nghiêp tư thuc Bình Dưmpvy •,Ãkfĩ \*\\

12/01/2020

(CN)

Trường Cao đắng đường sắt phân hiệu Phía NamAI280Trường Cao đẳng (Ịi{!(W«at phân hiệu Phía Nam yịp/
Trung tâm sát hạch Trường Cao đẳng Việt Nam Hàn Quốc Bình DươngAI250Trường Cao đẳng Việt Nam Hàn Quốc Bình Dương
Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh sinh viênAl, A2310Cty TNHH MTV vi tính Quang Minh Phát

19/01/2020

(CN)

Trung tâm sát hạch lái xe An CưAl, A2300Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp lái xe An Cư

​     Sở Giao thông vận tải Bình Dương đề nghị các Cơ sở đào tạo lái xe, các Trung tâm sát hạch lái xe trên địa bàn tỉnh, các phòng, đơn vị liên quan triển khai tổ chức thực hiện đúng kế hoạch và thông báo rộng rãi cho người dân biết, thực hiên và giám sát


Kế hoạch được đính kèm theo link này: 4769-251219.pdf

Lượt người xem:  Views:   400
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (Click)

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Tin Tức