Tin Tức
Thứ 4, Ngày 16/10/2019, 09:00
Tiếp tục thực hiện các quy định về kinh doanh và điều kiện vận tải bằng xe ô tô
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
16/10/2019

        Để tăng cường công tác quản lý nhà nước và chấn chỉnh hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô của các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh Bình Dương, Sở Giao thông vận tải đề nghị các đơn vị kinh doanh vận tải và phòng chuyên môn thuộc Sở tăng cường thực hiện các nội dung sau:

 1. Các đơn vị kinh doanh vận tải
  - Khi thực hiện thủ tục hành chính về phù hiệu, thì thời gian đề nghị cấp phù hiệu phù hợp theo thời hạn có hiệu lực của Giấy phép kinh doanh vận tải và không quá niên hạn sử dụng của phương tiện (theo quy định tại điểm a, khoản 2, điều 54 của Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT).
  - Tổ chức khám sức khỏe cho lái xe theo quy định.
  - Lập hồ sơ quản lý phương tiện và hồ sơ quản lý lái xe theo quy định.
  - Tổ chức lưu trữ theo quy định về hồ sơ, tài liệu có liên quan đến quá trình quản lý, điều hành hoạt động của đơn vị.
  - Tổ chức (hoặc phối hợp với Hiệp hội vận tải tỉnh) tập huấn nghiệp vụ cho lái xe, nhân viên phục vụ theo quy định.
  - Duy trì tình trạng kỹ thuật tốt, đảm bảo truyền dẫn và cung cấp đầy đủ, chính xác, liên tục các thông tin bắt buộc theo quy định từ thiết bị giám sát hành trình trong suốt quá trình phương tiện tham gia giao thông.
  - Đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng: khi sử dụng xe ô tô có trọng tải thiết kế từ 10 hành khách trở lên để thực hiện hợp đồng vận chuyển thì trước khi thực hiện hợp đồng, đơn vị kinh doanh vận tải phải thông báo tới Sở Giao thông vận tải nơi cấp Giấy phép kinh doanh vận tải các thông tin: hành trình (điểm khởi hành, lộ trình, điểm đón, trả khách, điểm kết thúc hành trình), thời gian thực hiện hợp đồng và số lượng khách bằng văn bản hoặc qua thư điện tử (email: phongquanlyvantaibd@gmail.com) theo mẫu quy định tại Phụ lục 34 của Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014.
   2. Trung tâm Quản lý và Điều hành vận tải hành khách công cộng
  Tăng cường công tác giám sát trên Hệ thống giám sát hành trình xử lý dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình tại Tổng cục Đường bộ Việt Nam, tổng hợp, đề xuất Sở Giao thông vận tải xử lý kịp thời các vi phạm của đơn vị vận tải.
   
  3. Phòng Quản lý Vận tải và Phương tiện
  - Bố trí cán bộ, tham mưu kịp thời văn bản nhắc nhở, xử lý vi phạm của đơn vị kinh doanh vận tải trên thiết bị giám sát hành trình theo đề xuất của Trung tâm và đề nghị xử lý tải trọng theo đề nghị của cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Thông tư số 10/2015/TT-GTVT ngày 15/4/2015.
  - Tổ chức thẩm định, cấp phù hiệu cho đơn vị kinh doanh vận tải theo quy định, đúng thời gian thực hiện thủ tục hành chính. Cập nhật đầy đủ danh sách cấp phù hiệu trên Hệ thống giám sát hành trình xử lý dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình tại Tổng cục Đường bộ Việt Nam theo quy định.
  - Công bố, niêm yết các thông tin trên trang thông tin điện tử của Sở Giao thông vận tải theo quy định.
  - Phối hợp với Thanh tra Giao thông vận tải để tổ chức hậu kiểm tra sau khi cấp Giấy phép kinh doanh vận tải.
   Sở Giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải vận tải bằng xe ô tô và các phòng chuyên môn thuộc Sở nghiêm túc thực hiện đầy đủ các nội dung trên. /. 
Chi tiết công văn được đính kèm theo link này: 3796-161019.pdf
Lượt người xem:  Views:   499
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (Click)

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Tin Tức