Tin Tức
Thứ 4, Ngày 02/10/2019, 10:00
Quyết định về việc công bố mở luồng, tuyến đường thủy nội địa sông Thị Tính
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
02/10/2019

    Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

    Căn cứ Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 15 tháng 6 năm 2004;

    Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa;

    Căn cứ Nghị định số 24/2015/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa;

    Căn cứ Thông tư số 15/2016/TT-BGTVT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Giao thông vận tải ban hành quy định về quản lý đường thủy nội địa;

    Căn cứ Thông tư số 36/2012/TT-BGTVT ngày 13 tháng 9 năm 2012 của Bộ Giao thông vận tải quy định cấp kỹ thuật đường thủy nội địa;

    Căn cứ Thông tư số 50/2014/TT-BGTVT ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý hoạt động của cảng, bến thủy nội địa;

    Căn cứ Thông tư số 70/2014/TT-BGTVT ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý đường thủy nội địa;

    Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Văn bản số 3460/BC-SGTVT ngày 30 tháng 9 năm 2019 về việc công bố mở luồng, tuyến đường thủy nội địa sông Thị Tính,quyết định công bố tuyến đường thủy nội địa sông Thị Tính như sau:

    1.Tên sông: sông Thị Tính,

    - Điểm đầu: ngã ba sông Sài Gòn.

    - Điểm cuối: cầu Đò, thị xã Bến Cát.

    - Dài: 16,5 Km (từ Km 0+000 đến Km 16+500).

    2. Loại đường thủy nội địa: đường thủy nội địa địa phương.

    3. Địa danh, chiều dài và cấp kỹ thuật tuyến đường thủy nội địa:

    a. Địa danh và chiều dài tuyến sông

    - Đoạn từ ngã ba sông Sài Gòn đến thượng lưu cầu Ông Cộ: phía bờ trái thuộc xã Tân An, thành phố Thủ Dầu Một; phía bờ phải thuộc xã Phú An, thị xã Bến Cát;

    - Đoạn từ hạ lưu cầu Ông Cộ đến Cầu Đò thuộc địa phận thị xã Bến Cát.

    b. Chiều dài tuyến sông Thị Tính: 16,500 Km

    c. Cấp kỹ thuật đường thủy nội địa:

    - Luồng cấp III dài 1.250 m  (từ ngã ba sông Sài Gòn đến thượng lưu cầu Ông Cộ 500 mét;

    - Luồng cấp IV dài 15.250 mét từ thượng lưu cầu Ông Cộ 500 mét đến Cầu Đò.

   4. Thời gian bắt đầu thực hiện khai thác trên luồng, tuyến đường thủy nội địa Kể từ ngày Ủy ban nhân dân tỉnh có Quyết định công bố luồng đường thủy nội địa.

   5. Các nội dung khác:.

   Các thông số cơ bản của tuyến:

   - Cao độ đáy thay đổi từ -4,6m đến -5,15m (hệ cao độ Hòn Dấu);

   - Chiều rộng luồng: Luồng cấp III rộng 50m; luồng cấp IV rộng 35m;

    - Mực nước cao thiết kế:   +1,38m/0 HD (trạm cầu Ông Cộ).

                                               + 1,42m/0 HD (trạm cầu Đò).

     - Mực nước thấp thiết kế:  + 2,42m/0 HD (trạm cầu Ông Cộ).

                                                + 2,09m/0 HD (trạm cầu Đò).


CHi tiết Quyết định được đính kèm theo link này: 6853-031019.pdf

Lượt người xem:  Views:   243
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (Click)

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Tin Tức