Tin Tức
Thứ 4, Ngày 25/09/2019, 10:00
Sở Giao thông vận tải Bình Dương triển khai, quán triệt kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
25/09/2019

        ​Sáng ngày 21/9/2019, Sở Giao thông vận tải  tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng", Kế  hoạch số  101-KH/TU, ngày 14/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương, Kế hoạch số 02-KH/ĐUK ngày 22/8/2019 của Đảng bộ khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Bình Dương và Kế hoạch số 58-KH/ĐU ngày 16/9/2019 của Đảng ủy Sở Giao thông vận tải về việc Chỉ đạo tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ủy viên Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Sở Trần Bá Luận chủ trì Hội nghị.


Đồng chí Trần Bá Luận triển khai, quán triệt Kế hoạch tổ chức Đại hội đảng các cấp

        Tại hội nghị, các đảng viên trong Đảng bộ Sở Giao thông vận tải đã nghe đồng chí Trần Bá Luận triển khai, quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng", Kế  hoạch số  101-KH/TU, ngày  14/8/2019 của Ban Thường vụ  Tỉnh  ủy Bình Dương, Kế hoạch số 02-KH/ĐUK ngày 22/8/2019 của Đảng bộ khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Bình Dương và Kế hoạch số 58-KH/ĐU ngày 16/9/2019 của Đảng ủy Sở Giao thông vận tải về việc Chỉ đạo tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

        Đại hội đảng bộ Sở Giao thông vận tải có 07 nội dung chính như sau:

* Đối với Đại hội đảng bộ Sở GTVT: Cấp ủy chuẩn bị và tiến hành Đại hội theo 04 nội dung :

  - Tổng kết thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020 - 2025.

  - Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, văn kiện đại hội Đảng bộ khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh và văn kiện đại hội Đảng bộ Sở.

  - Bầu cấp ủy nhiệm kỳ 2020 -2025.

  - Bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

        Nếu có khó khăn liên quan đến công tác nhân sự phải báo cáo và được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đồng ý thì tiến hành đại hội với 3 nội dung, chưa bầu cấp ủy khóa mới.

  * Đối với các Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở GTVT: Cấp ủy chuẩn bị và tiến hành Đại hội theo 03 nội dung

  - Tổng kết thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ trong nhiệm kỳ 2017 - 2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020 - 2023.

  - Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện cấp ủy cấp trên trực tiếp.

  - Bầu cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2023.

        Những nơi có khó khăn liên quan đến công tác nhân sự phải báo cáo và được Đảng ủy Sở đồng ý thì tiến hành đại hội với 02 nội dung, chưa bầu cấp ủy khóa mới.

        Đáng chú ý theo kế hoạch, Đại hội Đảng bộ Sở không quá 2 ngày, bắt đầu từ tháng 4/2020, hoàn thành trước ngày 30/6/2020. Đại hội các chi bộ trực thuộc hoàn thành trong tháng 3/2020. Đại hội điểm và thí điểm của Đảng bộ Sở diễn ra trong tháng 2/2020 để rút kinh nghiệm chỉ đạo chung.

Đồng chí Trần Bá Luận phát biểu, việc xây dựng báo cáo chính trị - văn kiện đại hội phải thể hiện một cách tập trung nhất tầm nhìn, bản lĩnh, trí tuệ, ý chí, sức mạnh đoàn kết của cấp uỷ, tổ chức đảng, đảng viên. Vì vậy, phải đánh giá đúng tình hình thực hiện nghị quyết của nhiệm kỳ qua, chỉ rõ hạn chế, yếu kém phải trên tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, tự phê bình và phê bình. Trên cơ sở đó, việc xây dựng phương hướng nhiệm vụ cần bám sát quy hoạch, đánh giá đúng tiềm năng, cơ hội của đơn vị mình để tư duy, đề ra giải pháp với tầm nhìn xa hơn.


Các đảng viên tham dự hội nghị

        Bí thư Đảng ủy Sở GTVT Trần Bá Luận cũng yêu cầu, việc chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp phải gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ thường xuyên của mỗi cơ quan, đơn vị, bảo đảm hiệu quả cao. Cấp ủy, chính quyền phải phân công rõ nhiệm vụ, không vì Đại hội mà bỏ sót nhiệm vụ nào./.

 Lượt người xem:  Views:   1189
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (Click)

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Tin Tức