Tin Tức
Thứ 2, Ngày 23/09/2019, 16:00
Hội nghị lấy ý kiến giới thiệu nhân sự, sắp xếp tổ chức, bộ máy Sở Giao thông vận tải theo Quyết định số 2478/QĐ-UBND ngày 27/8/2019 của UBND tỉnh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
23/09/2019

        Ngày 20/09/2019, Ban Thường vụ, Ban Giám đốc đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến giới thiệu nhân sự Lãnh đạo Phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái (Sáp nhập Phòng Quản lý Vận tải và Phương tiện với Phòng Đào tạo và sát hạch cấp giấy phép lái xe thành Phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái), gồm có Ban Giám đốc; lãnh đạo các phòng, các đơn vị trực thuộc Sở; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra GTVT và công chức Phòng Quản lý Vận tải và Phương tiện, công chức Phòng Đào tạo và sát hạch cấp giấy phép lái xe.

        Tại Hội nghị đồng chí Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Sở  Trần Bá Luận đã triển khai, quán triệt các nội dung chỉ đạo tại Nghị quyết 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII (Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII), Quyết định số 711-QĐ/TU ngày 11/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương, Quyết định số 921-QĐ/TU ngày 28/12/2018 của Tỉnh ủy Bình Dương, Quyết định số 2478/QĐ-UBND ngày 27/8/2019 của UBND tỉnh và mời các đồng chí dự họp cho ý kiến cách thức lựa chọn nhân sự, cũng như đề xuất giới thiệu nhân sự Lãnh đạo Phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái.

        Các đồng chí dự họp, đặt biệt là cán bộ, công chức Phòng Quản lý Vận tải và Phương tiện, Phòng Đào tạo và sát hạch cấp giấy phép lái xe đều có ý kiến đồng ý theo sự phân công, đều động của Đảng và của cơ quan, thống nhất việc lấy phiếu giới thiệu nhân sự tại Hội nghị này để làm cơ sở cho Ban Thường vụ, Ban Giám đốc xem xét thực hiện việc sắp xếp tổ chức, bộ máy của Sở Giao thông vận tải là cách làm khách quan, dân chủ, minh bạch.

         Sau nội dung triển khai, quán triệt của đồng chí Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Sở - Trần Bá Luận và ý kiến phát biểu, góp ý của các đồng chí dự họp, Hội nghị tiến hành bỏ phiếu giới thiệu Lãnh đạo Phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái với sự tham gia của tất cả các đồng chí dự họp.

        Hội nghị lấy ý kiến giới thiệu Lãnh đạo Phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái đạt được kết quả tốt đẹp, tạo được sự đồng thuận cao, là cơ sở quan trọng để tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị (khóa XI), Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII (Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII), Kế hoạch số 43-KH/TU, ngày 12/02/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW (khóa XII) "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của  hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả", Quyết định số 711-QĐ/TU ngày 11/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương về việc phê duyệt Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh Bình Dương tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII nhằm đảm bảo lộ trình sắp xếp tổ chức bộ máy của Sở Giao thông vận tải theo Quyết định số 921-QĐ/TU ngày 28/12/2018 của Tỉnh ủy Bình Dương và Quyết định số 2478/QĐ-UBND ngày 27/8/2019 của UBND tỉnh đồng thời đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, nội bộ đoàn kết, thống nhất để thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của Sở GTVT trong thời gian tới./.

Lượt người xem:  Views:   979
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (Click)

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Tin Tức