Tin Tức
Thứ 4, Ngày 20/03/2019, 10:00
Kế hoạch thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2019
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
20/03/2019

    Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới;

    Căn cứ Kế hoạch số 42-KHPH/BDVTU-UBND ngày 06/03/2019 về việc phối hợp thực hiện chương trình công tác dân vận giữa và UBND tỉnh với Ban Dân vận Tỉnh ủy và "Năm dân vận chính quyền" 2019;

   Sở Giao thông vận tải xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2019 với mục đích sau:

  1. Tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm và năng lực của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn cơ quan về công tác dân vận chính quyền trong tình hình mới.
  2. Góp phần từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý hành chính trên các lĩnh vực trọng tâm được giao theo chức năng nhiệm vụ; khắc phục tình trạng quan liêu, tham nhũng; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân (nếu có); làm tốt công tác thanh tra nhân dân; thực hiện quy chế dân chủ ờ cơ sở; chủ động nắm chắc tình hình và giải quyết kịp thời những công việc có liên quan đến người dân, doanh nghiệp và các tổ chức có liên quan.
  3. Tiếp tục đổi mới lề lối làm việc, xây dựng đạo đức công vụ, tác phong phục vụ nhân dân; tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện phong cách "nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin "; tích cực đấu tranh chống tệ nạn quan liêu, sách nhiễu, hách dịch, cửa quyền trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhất là các phòng, đơn vị có quan hệ, giao dịch trực tiếp với người dân và doanh nghiệp.
  4. Tăng cường sự phối hợp giữa Sở Giao thông vận tải với các sở, ngành cơ quan, đơn vị và địa phương để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao nhằm góp phần củng cố lòng tin của Nhân dân với Đảng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tiếp tục vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực hưởng ứng và tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thi đua "Dân vận khéo " phấn đấu hoàn thành tôt nhiệm vụ chính trị được giao.
  5. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phải nghiên cứu học tập bài báo "Dân vận" của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tổ chức thực hành "Dân vận khéo", "Dân vận chính quyền" gắn với "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chỉ Minh" để tạo sự chuyển biến rõ nét trong lề lối làm việc, khắc phục những biểu hiện thiểu trách nhiệm, nhũng nhiễu, gây khó khăn phiền hà cho Nhân dân, doanh nghiệp và các tổ chức có liên quan- ngăn chặn, xử lý nghiêm thái độ íhờ ơ, thiêu trách nhiệm trong thi hành công vụ.


​Đính kèm theo Kế hoạch: 722-200319.pdf

Lượt người xem:  Views:   112
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (Click)

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Tin Tức