Tin Tức
Thứ 5, Ngày 10/01/2019, 10:00
Quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ quan Sở Giao thông vận tải
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
10/01/2019

    Căn cứ Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ vê thực hiện dân chủ trong các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;

    Căn cứ Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ngày 29/02/2016 của UBND tỉnh Bình Dương vê việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tài tỉnh Bình Dương;

    Căn cứ Chỉ thị số 01/2015/CT-UBND, ngày 05/03/2015 của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh vê việc triển khai thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/20015 của Chính phủ;

    Căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị và theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở, Sở GTVT quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ quan Sở Giao thông vận tải bao gồm các ông (bà) có tên sau:

 1. Ông Trần Bá Luận: Bí thư Đảng ủy, Giám đốc - Trường ban;
 2. Ông Nguyễn Hữu Tuấn: Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở - Phó Trưởng ban;
 3. Ông Nguyên Thanh Điên: UVTV, Chủ tịch Công Đoàn — Phó Trưởng ban;
 4. Ông Nguyễn Văn Hòa: Chánh Văn phòng Sở - Thành viên;
 5. Ông Nguyễn Ngọc Hùng: Giám đốc Cảng vụ Đường thủy nội địa - Thành viên;
 6. Ông Nguyễn Hữu Phần: Giám đốc Đoạn Quản lý và sửa chữa Công trình giao thông - Thành viên;
 7. Ông Lâm Sơn Hà: Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới - Thành viên;
 8. Ông Mai Thành Minh: Giám đốc Trung Quản lý và Điều hành vận tải hành khách công cộng - Thành viên;
 9. Ông Nguyễn Văn Tư: Chánh Thanh tra Sở - Thành viên;
 10. Ông Nguyễn Lê Trung: Giám đốc Trung tâm Đào tạo sát hạch lái xe - Thành viên;
 11. Ông Huỳnh Văn Trọng: Giám đốc Bến xe khách tỉnh - Thành viên.​

Đính kèm QĐ: 106QD-100119.pdf

Lượt người xem:  Views:   482
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (Click)

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Tin Tức