Tin Tức
Thứ 6, Ngày 14/12/2018, 16:00
Triển khai Nghị định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
14/12/2018

​     Sở GTVT tỉnh Bình Dương triển khai Nghị định số 86/2014/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 10/9/2014 về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải​. Nghị định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh hoặc liên quan đến kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

    Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2014 và thay thế Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và Nghị định số 93/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.


Đính kèm nghị định: 86-nd.signed.pdf


Lượt người xem:  Views:   559
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (Click)

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Tin Tức