Tin Tức
Thứ 5, Ngày 22/11/2018, 11:00
Kế hoạch công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2018
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
22/11/2018
    Sở Giao thông vận tải tỉnh công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2018 tại cuộc họp hoặc niêm yết tại trụ sở cơ quan, tổ chức, đơn vị theo trình tự và các hình thức công khai cụ thể như sau:

    1. Công khai bằng hình thức công bố tại cuộc họp cơ quan, đơn vị

     - Tổ chức cuộc họp công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập như sau:

     + Cuộc họp công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập phải đảm bảo đủ thời lượng, số lượng người dự cuộc họp tối thiểu 70% số người thuộc phạm vi phải triệu tập;

     + Người được giao nhiệm vụ tổ chức cuộc họp có thể phân công một người đọc các Bản kê khai tài sản, thu nhập hoặc từng người đọc Bản kê khai của mình, phải ghi biên bản cuộc họp với sự tham dự của đại diện Ban chấp hành Công đoàn đơn vị; biên bản cuộc họp phải ghi lại những ý kiến phản ánh, thắc mắc và giải trình về nội dung Bản kê khai (nếu có);

    + Người đứng đầu đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức, kiểm tra việc thực hiện công khai tại cuộc họp; trường hợp phát hiện đơn vị được giao tổ chức cuộc họp không đáp ứng yêu cầu thì họp lại và kiểm điểm trách nhiệm người được giao tổ chức cuộc họp.   

    - Đối với Lãnh đạo Sở: Phạm vi công khai: Công khai tại cuộc họp Lãnh đạo Sở, Trưởng, Phó các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở.

     - Đối với các phòng, ban, đơn vị: Phạm vi công khai: Công khai tại cuộc họp của phòng, ban, đơn vị. Nếu phòng, ban, đơn vị có từ 50 người trở lên và có tổ, đội, nhóm thì công khai trước tổ, đội, nhóm trực thuộc phòng, đơn vị đó.

      2. Công khai bằng hình thức niêm yết tại cơ quan, đơn vị

  Khối Văn phòng Sở niêm yết tại Văn phòng Sở GTVT; các đơn vị trực thuộc niêm yết tại nơi làm việc của từng đơn vị;

       Tại mỗi địa điểm niêm yết phải có bản danh sách những Người có nghĩa vụ kê khai và Bản kê khai tương ứng.

       Vị trí niêm yết phải đảm bảo an toàn, đủ điều kiện để mọi người trong cơ quan, tổ chức, đơn vị có thể xem các Bản kê khai; thời gian niêm yết tối thiểu là 30 ngày liên tục.

       Việc niêm yết Bản kê khai phải lập thành biên bản để ghi nhận địa điểm niêm yết, thời điểm bắt đầu, thời điểm kết thúc niêm yết và các phản ánh liên quan đến nội dung Bản kê khai (nếu có); việc lập biên bản phải có sự tham gia của đại diện Ban chấp hành công đoàn cơ quan, tổ chức, đơn vị.

        Việc công khai bằng hình thức niêm yết bản kê khai tại trụ sở làm việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị phải có báo cáo để kiểm tra, theo dõi. 

Các biểu mẫu và Quyết định kèm theo:

​1.Kế hoạch công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2018​ 5208-161118.pdf

2.Các mẫu bien ban.docx

3.Phụ-lục-II-Mẫu-kê-khai.-nam-2018.doc

4.Phu luc III Hướng dẫn Mẫu kê khai.doc

5.Phu luc IV Báo cáo tổng hợp, số liệu.doc

6​. Quyết định phê duyệt danh sách kê khai tài sản 557QD-141118.pdf

Lượt người xem:  Views:   1091
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (Click)

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Tin Tức