Tin Tức
Thứ 2, Ngày 06/08/2018, 16:00
Kế hoạch Tổ chức "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 9/11/2017" của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Dương
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
06/08/2018

   Nhằm quán triệt thực thi  Hiến pháp, pháp luật, tăng cường  giáo dục ý thức tôn trọng pháp luật trong cán bộ, công chức, viên chức; Sở Giao thông vận tải xây dựng Kế hoạch thực hiện "Ngày Pháp luật" nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 9/11/2017 với mục đích:

   - Tổ chức Ngày Pháp luật 9/11 một cách thiết thực, hiệu quả trong toàn ngành, góp phần nâng cao chất lượng phổ biến, giáo dục pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật.

   - Phát huy tính tích cực, tự giác trong học tập, tìm hiểu pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức,  nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện công vụ, tạo chuyển biến trong ý thức tuân thủ, chấp hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật, bảo đảm gắn kết với công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật nói chung, nội quy, quy chế của cơ quan đơn vị nói riêng.

   - Đổi mới nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với điều kiện của đơn vị, bám sát các sự  kiện chính trị lớn của đất nước, của địa phương, gắn với triển khai các nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị.

   - Phát huy kết quả, kinh nghiệm tổ chức Ngày Pháp luật các năm trước;  khắc phục những hạn chế, tồn tại và xác định các hoạt động triển khai phù hợp trong năm 2017,  đảm bảo thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm, không phô trương, hình thức phù hợp đối với từng đơn vị;  tạo điểm nhấn trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật.

   - Bảo đảm sự phối hợp giữa Sở với các đơn vị trực thuộc nhằm thực hiện tốt việc tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11.


  Chi tiết kế hoạch được đính kèm link bên dưới:​

3650-040817.pdf

Lượt người xem:  Views:   730
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (Click)

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Tin Tức