Tin Tức
Thứ 2, Ngày 20/08/2018, 17:00
V/v rà soát việc truyền dữ liệu của phương tiện kinh doanh vận tải về hệ thống khai thác và xử lý dữ liệu từ TBGSHT của Tổng cục Đường bộ Việt Nam
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
20/08/2018

     Ngày 15 tháng 8 năm 2018, Sở Giao thông vận tải nhận được Văn bản số 4962/TCĐBVN-VT ngày 07/8/2018 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc rà soát các phương tiện kinh doanh vận tải truyền dữ liệu về Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

      Qua nội dung văn bản trên, Sở Giao thông vận tải đề nghị các đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện các nội dung sau:

        - Rà soát, cập nhật thông tin và kiểm tra việc truyền dữ liệu từ phương tiện kinh doanh vận tải (phương tiện đã được cấp phù hiệu) lắp đặt thiết bị giám sát hành trình của đơn vị về hệ thống khai thác và xử lý dữ liệu từ TBGSHT của Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

        - Trường hợp đơn vị kinh doanh vận tải đã yêu cầu khắc phục nhưng đơn vị cung cấp thiết bị và dịch vụ thiết bị giám sát hành trình khi không thực hiện truyền dữ liệu về Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho phương tiện kinh doanh vận tải của đơn vị đề nghị báo cáo danh sách gửi về Sở Giao thông vận tải để tổng hợp, đề nghị Bộ Giao thông vận tải xử lý theo quy định.

        - Phòng Quản lý Vận tải và Phương tiện thực hiện rà soát, cập nhật đầy đủ thông tin các phương tiện kinh doanh vận tải đã được cấp phù hiệu vào hệ thống khai thác và xử lý dữ liệu từ TBGSHT của Tổng cục Đường bộ Việt Nam nhằm quản lý, theo dõi đầy đủ các phương tiện kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh./.


​Công văn V/v rà soát việc truyền dữ liệu của phương tiện kinh doanh vận tải về hệ thống khai thác và xử lý dữ liệu từ TBGSHT của Tổng cục Đường bộ Việt Nam được đính kèm theo link này:​​3764-200818.pdf

Lượt người xem:  Views:   960
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (Click)

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Tin Tức