Tin Tức
Thứ 4, Ngày 30/05/2018, 09:00
KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH SÁT HẠCH LÁI XE Ô TỎ THÁNG 6 NĂM 2018
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
30/05/2018

    Căn cứ Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ Giao thông vận tải Quy định về Đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ;

    Xét Công văn số 19/CV/TTĐT-2018 ngày 25/5/2018 của Trung tâm Đào tạo lái xe Sóng Thần về việc thay đổi thời gian và địa điểm thi sát hạch lái xe ô tô;

    Xét Công văn số 95/CV-CĐCNNLNB ngày 23/5/2018 của Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Nam bộ về việc thay đổi cơ sở sát hạch lái xe ô tô;

    Xét Công văn số 72/TTĐTSHLX ngày 25/5/2018 của Trung tâm đào tạo sát hạch lái xe Bình Dương về việc điều chỉnh kế hoạch thi sát hạch lái xe ô tô tại Trung tâm;

    Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Dương điều chỉnh kế hoạch sát hạch lái xe ôtô tháng 6/2018 (Chi tiết được đính kèm link bên dưới)

    Sở Giao thông vận tải Bình Dương đề nghị các Cơ sở đào tạo lái xe, các Trung tâm sát hạch lái xe trên địa bàn tỉnh, các phòng, đơn vị liên quan triển khai tổ chức thực hiện đúng kế hoạch và thông báo rộng rãi cho người dân biết, thực hiện và giám sát./.

Link Kế hoạch Sát hạch:​

1655-290518 KHBS.pdf

Lượt người xem:  Views:   1234
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (Click)

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Tin Tức