Tin Tức
Thứ 5, Ngày 24/11/2022, 10:00
Thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
24/11/2022
Căn cứ Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; Theo Công văn số 01/CV-QH về việc đơn trả lại GPKDVT bằng xe ô tô và đơn trả lại phù hiệu xe container ngày 11/11/2022 của Công ty TNHH Quốc Huy.. Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái.

​Sở GTVT quyết định thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô không thời hạn đối với Công ty TNHH Quốc Huy .

Lý do: Theo quy định tại điểm c khoản 6 Điều 19 Nghị định số 10/2020/NĐ-CP: "Chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật hoặc theo đề nghị của đơn vị kinh doanh vận tải".

Đề nghị Trưởng Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Chánh Thanh tra Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Trung tâm quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng và người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Quốc Huy chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Lượt người xem:  Views:   21
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (Click)

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Tin Tức