Tin Tức
Thứ 6, Ngày 11/11/2022, 11:00
Triển khai thủ tục hợp quy và trang bị, duy trì ca bin đào tạo lái xe.
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
11/11/2022

    Thực hiện Công văn số 11607/BGTVT-VT ngày 07/11/2022 của Bộ Giao thông vận tải về việc trả lời Cục Đường bộ Việt Nam đối với đề nghị tại Văn bản số 291/CĐBVN-QLVT,PT&NL ngày 17/10/2022;

      Thực hiện Công văn số 829/CĐBVN-QLVT,PT&NL ngày 07/11/2022 của Cục Đường bộ Việt Nam về việc trang bị, sử dụng cabin học lái xe ô tô.

      Sở Giao thông vận tải đề nghị các Cơ sở đào tạo lái xe ô tô, các đơn vị nhập khẩu, sản xuất cabin học lái xe triển khai thực hiện các nội dung sau:

      - Các công ty, doanh nghiệp nhập khẩu, sản xuất cabin học lái xe ô tô trên địa bàn tỉnh nghiên cứu, triển khai thực hiện các trình tự, thủ tục hợp quy thiết bị mô phỏng để đào tạo lái xe - cabin học lái xe ô tô theo quy định tại Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa và điểm 3.1.1 mục 3.1 QCVN 106/2020/BGTVT ban hành kèm theo Thông tư số 37/2020/TT-BGTVT ngày 28/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; Gửi hồ sơ công bố hợp quy để Cục Đường bộ Việt Nam tiếp nhận và đăng tải trên trang thông tin điện tử các sản phẩm đủ điều kiện trước khi cung cấp cho các cơ sở đào tạo lái xe theo quy định.

      - Trong văn bản số 291/CĐBVN-QLVT,PT&NL của Cục Đường bộ Việt Nam có nội dung " đề nghị Bộ Giao thông vận tải xem xét điều chỉnh lộ trình trang bị và sử dụng cabin học lái xe ô tô". Trả lời nội dung trên, tại văn bản số 11607/BGTVT-VT ngày 07/11/2022 của Bộ Giao thông vận tải, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam chủ trì, phối hợp với các Sở Giao thông vận tải, Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam khẩn trương tổ chức triển khai, tuyên truyền, hướng dẫn Cơ sở đào tạo lái xe ô tô trang bị và duy trì cabin học lái xe ô tô theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Giao thông vận tải ban hảnh; Đảm bảo thực hiện theo quy định của Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ và các Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017.

      - Các cơ sở đào tạo lái xe ô tô theo dõi danh sách các đơn vị đã được Cục Đường bộ Việt Nam thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy trên trang thông tin điện tử của Cục Đường bộ Việt Nam (https://drvn.gov.vn/) để thực hiện các trình tự, thủ tục đầu tư, trang bị và sử dụng cabin học lái xe ô tô theo lộ trình quy định tại khoản 9 Điều 1 Thông tư số 04/2022/TT-BGTVT ngày 22/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

      Việc triển khai các thủ tục phục vụ công bố hợp quy đối với cabin học lái xe ô tô nhằm đảm bảo sản phẩm có đủ điều kiện trước khi cung cấp cho các cơ sở đào tạo lái xe và trang bị, sử dụng trong công tác đào tạo lái xe là việc làm quan trọng, đề nghị các các doanh nghiệp nhập khẩu, sản xuất thiết bị và các cơ sở đào tạo lái xe triển khai thực hiện theo đúng quy định (các văn bản kèm theo tại đây​)./.

Lượt người xem:  Views:   217
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (Click)

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Tin Tức