Tin Tức
Thứ 5, Ngày 27/10/2022, 10:00
Tăng cường thực hiện các quy định trong hoạt động kinh doanh vận tải
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
27/10/2022
Thực hiện Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; Thực hiện Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

​      Để đảm bảo thực hiện đúng các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trong kinh doanh vận tải, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Dương đề nghị các đơn vị thực hiện các nội dung sau:

      1. Đối với các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng trước khi thực hiện vận chuyển hành khách phải cung cấp đầy đủ các nội dung tối thiểu của hợp đồng vận chuyển theo quy định tại khoản 2 (trừ điểm e, điểm g) Điều 15 của Nghị định số 10/2020/NĐ-CP theo nội dung trong Văn bản số 1452/SGTVT-VTPTNL ngày 06/05/2022 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Dương.

      2. Đề nghị các đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện chế độ báo cáo kết quả hoạt động vận tải theo quy định tại Điều 64 của Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT quy định: " Mẫu báo cáo kết quả hoạt động vận tải hành khách theo quy định tại Phụ lục 18 ban hành kèm theo Thông tư này. Mẫu báo cáo kết quả hoạt động vận tải hàng hóa theo quy định tại Phụ lục 19 ban hành kèm theo Thông tư này".

      3. Đề nghị các hợp tác xã trong quá trình hoạt động kinh doanh vận tải và điều hành hợp tác xã phải thực hiện đúng trách nhiệm, quyền hạn được quy định; nhiệt tình hỗ trợ hướng dẫn và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của thành viên hợp tác xã trong quá trình hoạt động vận tải theo đúng quy định, không lợi dụng sự thiếu hiểu biết của thành viên hợp tác xã để gây phiền hà, khó khăn.

     Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Dương đề nghị các đơn vị kinh doanh vận tải nghiêm túc thực hiện các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

Lượt người xem:  Views:   14
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (Click)

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Tin Tức