Tin Tức
Thứ 3, Ngày 23/08/2022, 16:00
Thu hồi phù hiệu, biển hiệu của phương tiện vi phạm tốc độ khi trích xuất dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình trong tháng 05 năm 2022
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
23/08/2022

       Căn cứ Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;

       Căn cứ Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ngày 29/02/2016 của UBND tỉnh Bình Dương về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Dương;

      Thực hiện Công văn số 2864/UBND-KTN ngày 24/8/2015 của UBND tỉnh Bình Dương về việc tăng cường theo dõi, giám sát đối với hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;

      Theo Báo cáo 148/TrT-KH ngày 15/8/2022 của Trung tâm Quản lý và Điều hành vận tải hành khách công cộng về việc báo cáo kết quả theo dõi, kiểm tra hoạt động của phương tiện kinh doanh vận tải trên TBGSHT tháng 05 năm 2022.

       Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý Vận tải Phương tiện và Người lái, Sở GTVT thu hồi phù hiệu xe 01 (một) tháng từ ngày 30/8/2022 đến ngày 30/9/2022 đối với 527 phương tiện của 109 đơn vị kinh doanh vận tải vi phạm tốc độ theo quy định tại Điểm b Khoản 10 Điều 22 của Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ trong tháng 11 năm 2021 (danh sách các phương tiện vi phạm kèm theo tại đây.​).

Lượt người xem:  Views:   274
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (Click)

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Tin Tức