Tin Tức
Thứ 4, Ngày 22/06/2022, 10:00
Công bố biểu đồ chạy xe theo tuyến và danh mục mạng lưới tuyến cố định đã được quy hoạch, đưa vào khai thác
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
22/06/2022

​     Căn cứ Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ngày 29 tháng 02 năm 2016 của UBND tỉnh Bình Dương về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Dương.

     Căn cứ Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ Quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

     Căn cứ Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

     Căn cứ các Văn bản của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: Quyết định số 2288/QĐ-BGTVT ngày 26 tháng 6 năm 2015 phê duyệt Quy hoạch chi tiết tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 3848/QĐ-BGTVT ngày 29 tháng 10 năm 2015, Quyết định số 135/QĐ-BGTVT ngày 15 tháng 01 năm 2016, Quyết định số 2548/QĐ-BGTVT ngày 16 tháng 08 năm 2016, Quyết định số 189/QĐ-BGTVT ngày 19 tháng 01 năm 2017, Quyết định số 2318/QĐ-BGTVT ngày 04 tháng 8 năm 2017, Quyết định số 317/QĐ-BGTVT ngày 08 tháng 02 năm 2018, Quyết định số 1888/QĐ-BGTVT ngày 24 tháng 8 năm 2018, Quyết định số 667/QĐ-BGTVT ngày 19 tháng 4 năm 2019, Quyết định số 1725/QĐ-BGTVT ngày 19 tháng 9 năm 2019 và Quyết định số 542/QĐ-BGTVT ngày 03 tháng 4 năm 2020 Công bố điều chỉnh, bổ sung Danh mục chi tiết mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Công văn số 12821/BGTVT-VT ngày 15 tháng 12 năm 2020 của Bộ Giao thông vận tải về việc cập nhật, bổ sung vào Danh mục mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc; Công văn số 1086/BGTVT-VT ngày 04 tháng 02 năm 2021 của Bộ Giao thông vận tải về việc cập nhật, điều chỉnh, bổ sung vào Danh mục mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc.

      Sở Giao thông vận tải công bố và ban hành  biểu đồ chạy xe theo tuyến và danh mục mạng lưới tuyến cố định đã được quy hoạch, đưa vào khai thác; tổng số chuyến xe tối đa được khai thác trên tuyến, giãn cách thời gian tối thiểu giữa các chuyến xe liền kề, giờ xuất bến của các chuyến xe đã có đơn vị tham gia khai thác; danh sách đơn vị đang khai thác tuyến cố định liên tỉnh bằng xe ô tô, như sau:

Chi tiết được đính kèm theo tại đây.​

Lượt người xem:  Views:   62
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (Click)

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Tin Tức