Tin Tức
Thứ 2, Ngày 13/12/2021, 16:00
Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các điều kiện về người trực tiếp điều hành hoạt động vận tải theo Nghị định 10/2020/NĐ-CP (lần 2)
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
13/12/2021
Căn cứ khoản 7 Điều 36 Nghị định 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; Căn cứ Khoản 13 Điều 3 Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

         Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Dương yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

         1. Các đơn vị kinh doanh vận tải kiểm tra, rà soát trình độ chuyên môn người trực tiếp điều hành hoạt động vận tải phải đáp ứng theo quy định, cụ thể:

        - Người trực tiếp điều hành hoạt động vận tải phải có trình độ chuyên môn về vận tải (có chứng chỉ sơ cấp chuyên ngành vận tải hoặc có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành vận tải trở lên).

         - Các loại chứng chỉ sơ cấp hoặc bằng tốt nghiệp có ghi chuyên ngành vận tải đường bộ, các chuyên ngành liên quan đến tổ chức, khai thác và quản lý vận tải như: Quản trị doanh nghiệp vận tải đường bộ, Logistisc (có vận tải đường bộ), vận tải đa phương thức (có vận tải đường bộ) là những chuyên ngành đều đáp ứng trình độ chuyên môn về vận tải đường bộ.

        ​- Sau khi kiểm tra, rà soát trình độ chuyên môn của người trực tiếp điều hành hoạt động vận tải phù hợp với những điều kiện theo quy định, Sở Giao thông vận tải đề nghị các đơn vị kinh doanh vận tải gửi báo cáo về Sở Giao thông vận tải (kèm theo văn bằng, chứng chỉ công chứng) trước ngày 31/12/2021 để Sở cập nhật, quản lý.

        2. Đối với các đơn vị kinh doanh vận tải có người trực tiếp điều hành hoạt động vận tải chưa đáp ứng trình độ chuyên môn về vận tải theo quy định. Sở Giao thông vận tải đề nghị các đơn vị kinh doanh vận tải có kế hoạch đào tạo, tập huấn để bổ sung trình độ chuyên môn của người điều hành hoạt động vận tải theo quy định để đảm bảo thực hiện đúng lộ trình quy định tại khoản 7 Điều 36 Nghị định số 10/2020/NĐ-CP của Chính phủ là trước ngày 31/12/2021

        Trường hợp, đến thời hạn quy định, người trực tiếp điều hành hoạt động vận tải của đơn vị chưa đáp ứng các điều kiện nêu trên, Sở Giao thông vận tải sẽ xem xét thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô theo quy định.

         3. Giao phòng Quản lý Vận tải Phương tiện và Người lái tổng hợp, báo cáo Sở kết quả thực hiện; Chủ trì phối hợp với Thanh tra Giao thông vận tải  xem xét xử lý đối với các đơn vị kinh doanh vận tải không thực hiện hoặc thực hiện không đảm bảo theo đúng quy định.

          Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Dương đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện theo quy định./.​


Đính kèm Công văn số 4509/SGTVT-VTPTNL​

Lượt người xem:  Views:   49053
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (Click)

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Tin Tức