Tin Tức
Thứ 4, Ngày 08/12/2021, 11:00
Thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và phù hiệu xe ô tô của Công ty cổ phần vận tải thương mại THT
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
08/12/2021

     Căn cứ Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt;

Căn cứ Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;

     Căn cứ Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ;

    Căn cứ Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ngày 29/02/2016 của UBND tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải Bình Dương;

    Theo Báo cáo số 252/BC-TTrS ngày 22/10/2021 của Thanh tra Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Dương về việc báo cáo kết quả kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật của đơn vị kinh doanh vận tải sau khi được cấp Giấy phép kinh doanh vận tải đối với Công ty cổ phần vận tải thương mại THT;

     Xét đề nghị của Trưởng Phòng Quản lý Vận tải Phương tiện và Người lái, Giám đốc Sở GTVT quyết định:

      1. Thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô số 742001528 do Sở Giao thông vận tải Bình Dương cấp lần thứ 1 ngày 14/12/2020 cho Công ty cổ phần vận tải thương mại THT.

     Lý do thu hồi: Công ty ngưng kinh doanh vận tải trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày được cấp Giấy phép kinh doanh vận tải hoặc ngừng kinh doanh vận tải trong thời gian 06 tháng liên tục được quy định tại điểm b khoản 6 Điều 19 của Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ.

      2. Công ty cổ phần vận tải thương mại THT nộp lại Giấy phép kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô và toàn bộ phù hiệu xe ô tô đã được Sở Giao thông vận tải Bình Dương cấp cho đơn vị về Sở Giao thông vận tải Bình Dương chậm nhất trong vòng 07 kể từ ngày ký Quyết định này. Đồng thời dừng toàn bộ các hoạt động kinh doanh vận tải theo quy định thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải ngay sau khi Quyết định có hiệu lực (có danh sách phù hiệu kèm theo).

      3. Chánh Văn phòng Sở, Chánh Thanh tra Sở, Trưởng Phòng Quản lý Vận tải Phương tiện và Người lái, Giám đốc Công ty cổ phần vận tải thương mại THT và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký ./.


Đính kèm Quyết định số 503/QĐ-SGTVT​

Lượt người xem:  Views:   6713
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (Click)

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Tin Tức