Tin Tức
Thứ 7, Ngày 02/10/2021, 09:00
Thực hiện chế độ báo cáo hoạt động kinh doanh vận tải định kỳ
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
02/10/2021

​           Nhằm theo dõi tình hình hoạt động kinh doanh vận tải của các đơn vịkinh doanh vận tải, đồng thời thực hiện các quy định về điều kiện kinh doanh vận tải, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Dương đề nghị các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh thực hiện các nội dung sau:


  1. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng theo quy định tại Khoản 2, Điều 64 Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT, quy định: "Chậm nhất ngày 20 hàng tháng, đơn vị kinh doanh vận tải, bến xe khách phải báo cáo tình hình hoạt động của tháng trước về Sở Giao thông vận tải. Mẫu báo cáo kết quả hoạt động vận tải hành khách theo quy định tại Phụ lục 18 ban hành kèm theo Thông tư này. Mẫu báo cáo kết quả hoạt động vận tải hàng hóa theo quy định tại Phụ lục 19 ban hành kèm theo Thông tư này. Mẫu báo cáo kết quả hoạt động của bến xe khách, bến xe hàng theo quy định tại Phụ lục 20 ban hành kèm theo Thông tư này."
  2. Đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng trước khi thực hiện vận chuyển hành khách phải cung cấp đầy đủ các nội dung tối thiểu của hợp đồng vận chuyển theo quy định tại khoản 2 (trừ điểm e, điểm g) Điều 15 của Nghị định này đến Sở Giao thông vận tải nơi cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng văn bản hoặc qua thư điện tử (Email). Từ ngày 01 tháng 01 năm 2022, đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng thực hiện cung cấp đầy đủ các nội dung tối thiểu của hợp đồng vận chuyển qua phần mềm của Bộ Giao thông vận tải theo quy định tại Khoản 5, Điều 7 của Nghị định số 10/2020/NĐ-CP.
  3.  Báo cáo đề nghị các đơn vị kinh doanh vận tải gửi về Sở Giao thông vận tải qua địa chỉ mail: sgtvt@binhduong.gov.vn hoặc gửi thư theo địa chỉ: Sở Giao thông vận tải - Tầng 12A, tháp A, Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

    Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Dương đề nghị các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh nghiêm túc thực hiện các nội dung trên./.

Đính kèm Công văn: 3579-021021.pdf
Lượt người xem:  Views:   303
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (Click)

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Tin Tức