Tin Tức
Thứ 6, Ngày 30/07/2021, 09:00
Các trường hợp từ chối duyệt hồ sơ đăng ký "thẻ nhận diện cho phương tiện ưu tiên hoạt động trên luồng xanh vận tải toàn quốc"
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
30/07/2021
​       Trong quá trình gửi nộp hồ sơ, các đơn vị chú ý đến các trường hợp từ chối phê duyệt hồ sơ như sau:

        1. Đối tượng đăng ký thẻ nhận diện luồng xanh quốc gia tại Sở GTVT Bình Dương.

         - Phương tiện ô tô tải: phương tiện ô tô kinh doanh vận tải (được cấp phù hiệu kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh Bình Dương) và phương tiện phục vụ sản xuất nội bộ của Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương (trừ phương tiện ô tô tải pickup (xe bán tải)).

         - Phương tiện ô tô khách trên 16 chỗ phục vụ đưa rước chuyên gia, nhân viên công nhân công ty, xí nghiệp ( xe ô tô con dưới 16 chỗ trở xuống không thuộc diện đăng ký).

        2. Trong quá trình xét duyện hồ sơ thường gặp các trường hợp phải từ chối phê duyệt như:
         - Chủ thể đề nghị và chủ thể trên mộc dấu trong đơn đăng ký khác nhau.
         - Đơn không đính kèm bản chính, không có dấu mộc đỏ.
         - Phương tiện đăng ký không phải đối tượng được cấp thẻ như đã nêu tại mục 1.
         - Hồ sơ không đính kèm giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô thuộc sở hữu Công ty đối với trường hợp xe phục vụ sản xuất kinh doanh nội bộ, đưa rước nhân viên.
         - Phương tiện xe khách 16 chỗ ký hợp đồng chở chuyên gia, công nhân viên của công ty, xí nghiệp không đính kèm thêm hợp đồng vận chuyển/hợp đồng thuê xe...
         - Hồ sơ thành viên HTX tự đăng ký, hồ sơ gửi lên hệ thống mà không thông qua đầu mối là HTX.
        3. Để không phải đăng ký lại nhiều lần mất thời gian, các đơn vị rà soát lại các nội dung sau trước khi gửi hồ sơ:
        - Chủ thể đề nghị trong Đơn và chủ thể trong mộc dấu phải trùng nhau.
        - Đơn đính kèm theo hồ sơ trước khi gửi phải là bản chính, ký tươi đóng dấu mộc đỏ (không phải hình ảnh chữ ký và dấu mộc chèn vào đơn).
        - Có được cấp phù hiệu kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh Bình Dương hay không (cấp địa bàn tỉnh nào thì gửi hồ sơ tỉnh đó để đăng ký cấp thẻ nhận diện).
        - Nếu là phương tiện phục vụ sản xuất kinh doanh nội bộ, đưa rước nhân viên của Doanh nghiệp, Công ty trên địa bàn tỉnh Bình Dương thì gửi đính kèm thêm Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuộc sở hữu của Công ty, doanh nghiệp.
        - Nếu phương tiện ký hợp đồng đưa rước nhân viên thì Công ty đính kèm thêm hợp đồng thuê xe hoặc hợp đồng vận chuyển với công ty đối tác.

        - Đối với các phương tiện thuộc diện HTX quản lý thì HTX phải đứng Đơn đề nghị cấp thẻ nhận diện phương tiện.​

Lượt người xem:  Views:   6294
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (Click)

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Tin Tức